article banner
Publikation

Skatteinformation januar 2020

I årets første udgave af Skatteinformation, er der fokus på følgende områder:

  • Arbejdsgivers hæftelse for A-skat  – det kan blive en dyr affære
  • Dobbeltdomicilerede  personer - – hvor er det skattemæssige hjemsted?
  • Moms ved salg til private i andre EU-lande
  • Moms ved salg af bygninger til nedrivning – hvor står vi efter KPC-dommen?
  • Ny lovgivning
  • Lovforslag
  • Højesteretsdomme
  • Landsretsdomme
  • Byretsdomme
  • Administrative afgørelser


God læselyst!