Publikation

Skatteinformation januar 2024

Skatteinformation januar 2024 featured
Skatteinformation udkommer to gange om året, og giver dig indblik i, hvad der rører sig på skatteområdet. I denne udgave kan du bl.a. blive klogere på de seneste skatteretlige afgørelser og domme, skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere, beregning af nedslag i dansk skat for betalt skat i udlandet samt skatte-, moms- og afgiftsmæssige udfordringer i forbindelse med opladning af elbiler.
Indhold

Hvor går grænsen – lempelse efter ligningslovens § 33 A?

I denne artikel kan du bl.a. læse mere om, hvem der kan anvende ligningslovens § 33A, om der er forskel på danske eller udenlandske arbejdsgivere samt kravet om dokumentation.


Skattefri rejsegodtgørelse – hvornår er det tale om en rejse?

Artiklen kommer ind på rejseafregninger, selve rejsebegrebet, hvornår en rejse kvalificerer sig til rejsegodtgørelse, og giver desuden en række gode råd til, hvordan man kan håndtere rejsegodtgørelser.

 

Der gælder et nettoprincip – beregning af nedslag i dansk skat for betalt skat i udlandet

I artiklen kan du blive klogere på globalindkomst og lempelse for udenlandsk skat, nettoprincippet for lempelsesberettiget indkomst og hvorfor en konkret vurdering er vigtig.


Opladning af elbiler – skat, moms og afgifter

Artiklen kommer nærmere ind på de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved opladning af elbiler.


Moms ved onlinehandel med skins og coins

I artiklen kan du lære mere om, hvad skins og coins egentlig er, og hvorvidt privatpersoner er momspligtige ved salg af skins og coins. I den forbindelse listes en række gode råd til håndteringen.


Fællesregistrering for moms – hvornår er det en god ide?

Artiklen giver dig indblik i, hvornår selskaber kan fællesregistreres, hvad fordelene ved fællesregistrering er, og hvornår man ikke må anvende fællesregistrering.


Ny lovgivning

I artiklen får du en oversigt over nyeste skattemæssige lovgivning; herunder bl.a. indenfor aktiehandel, likvidationsudlodninger, personfradag og aktiesparekonti.


Højesteretsdomme

Læs om Højesteretsdom vedrørende boafgitft af dødslejegaver.


Landsretsdomme

Læs om landsretsdomme om f.eks. elbiler købt som investeringsobjekt, befordringsfradrag og 15%-reglen.


Byretsdomme

Læs om en byretsdom, der omhandlede beskatningsgrundlag for fri bil.


Administrative afgørelser

Læs om en række administrative afgørelser - bl.a. om fradrag for provision ved kontant betaling og kontigenter betalt af arbejdsgiver.

 

Download Skatteinformation januar 2024 her