article banner
Publikation

Skatteinformation januar 2019

I årets første udgave af Skatteinformation, er der fokus på følgende områder:

  • Lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller måske trippelbeskatning
  • En bruttoskat på 32,84 % – hvem kan nøjes med det?
  • Hvordan er det med fristerne – ikke mindst de grove?
  • Momshåndtering ved salg af gavekort
  • Boligudlejningsejendomme og moms
  • Ny lovgivning
  • Landsretsdomme
  • Byretsdomme
  • Administrative afgørelser


God læselyst!