article banner
Publikation

Skatteinformation januar 2018

I årets første udgave af Skatteinformation, er der fokus på følgende områder:

  • Reklame og repræsentation - fradrag og beskatning
  • Skub skatten af en ejendomsfortjeneste
  • Altid fradrag før løn - kun næsten!
  • Flytning til Danmark - det rigtige tidspunkt!
  • Momsregistrering - udenlandske byggefirmaer
  • Momskompensation til velgørende foreninger
  • Nye love
  • Højesteretsdomme
  • Administrative afgørelser


God fornøjelse!