article banner
Publikation

Skatteinformation januar 2015

Dette nummer af Skatteinformation indeholder bl.a. en række artikler om relevante og aktuelle emner på skatte- og momsområdet, herunder de nye regler, som efter sit formål går ud på at hindre misbrug af virksomhedsordningen.

I dette nummer af Skatteinformation:

 • Selvangivelsen for 2014
 • Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner?
 • Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen?
 • Aktionærlån – kan et ”gammelt” lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt?
 • Investering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter
 • Forretningsdebitorer - hvornår kan kreditor fratrække tabet?
 • Nye momsregler for elektroniske tjenesteydelser
 • Moms af tilskud og fradragsret
 • Nye love
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Byretsdomme
 • Administrative afgørelser 


God fornøjelse!