Publikation

Skatteinformation august 2023

Skatteinformation
Indhold

Oversigt over indhold i Skatteinformation - august 2023

Kan en lønmodtager slippe billigere i skat, når arbejdet udføres i udlandet?

Svaret på spørgsmålet er ja – i visse tilfælde. Men en landsretsdom har ikke gjort det nemmere for personer, der selv  vælger at arbejde i udlandet, uden at det er et krav” fra arbejdsgiveren.

Virksomhedsordningen – udlån, sælgerfinansiering o.l.

For 10 år siden afsagde Højesteret den første dom om udlån fra virksomhedsordningen. Der var tale om et udlån fra virksomhedsejeren, der var praktiserende læge, til et af ham ejet investeringsselskab. Højesteret fandt, at lånene ikke kunne anses for ydet som led i lægevirksomhedens erhvervsmæssige aktivitet. Lånene var derfor privat långivning og  låneprovenuet en hævning i virksomhedsordningen. Højesteretsdommen stadfæstede den praksis, som skattemyndighederne havde skabt gennem en lang årrække.

Udlån fra virksomhedsordningen giver dog fortsat anledning til sager såvel i det administrative system som ved domstolene, og artiklen sætter derfor fokus på den nyeste praksis.

Partnerselskaber – rette indkomstmodtager 

Partnerselskabet også kaldet P/S er en virksomhedsform, der er blevet meget udbredt i Danmark de seneste 25 år. Et P/S er en hybrid selskabsform, idet det selskabsretligt er en selvstændig juridisk enhed, mens det skattemæssigt er transparent, hvilket vil sige, at det ikke er et selvstændigt skattesubjekt, og indkomsten i P/S’et beskattes derfor hos ejerne (partneraktionærerne).

Tidligere var ejerne pr. automatik skattemæssigt at betragte som selvstændigt erhvervsdrivende. En lovændring betød, at dette ikke længere er tilfældet. En ejer kan være enten selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager, hvilket afhænger af den økonomiske risiko, herunder vederlagsform samt indflydelsen i P/S’et.

Momsfradrag i holdingselskaber

Et holdingselskab har ret til momsfradrag, hvis holdingselskabet driver såkaldt ”økonomisk virksomhed” med levering af tjenesteydelser til sine datterselskaber mod betaling. Praksis på området har løbende ændret sig, men har dog siden 2015 været forholdsvis uændret. En ny afgørelse på området illustrerer dog, at der skal være en vis ”substans” i det, som leveres fra holdingselskabet til datterselskaberne.

Momsindberetning ved handel med udlandet

Ved handel med varer og tjenesteydelser over landegrænserne skal der foretages en række indberetninger på momsangivelsen samt til EU-salg uden moms. Skattestyrelsen har øget fokus på, om der bliver foretaget de korrekte indberetninger.

Nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra Grant Thornton

Få tilsendt publikationer, nyheder og gode råd om skat, moms, afgifter, revision og regnskab og vær den første til at modtage invitationer til vores aktuelle events.