article banner
Publikation

Skatteinformation august 2021

I årets anden udgave af Skatteinformation er der fokus på:

  • Danske virksomheders rekruttering af arbejdskraft i udlandet
  • Udbytte og det, der ligner
  • Kender du reglerne for kontant betaling?
  • Bedre mulighed for godtgørelse af elafgift
  • Hvornår er der momsfradrag for reklame, repræsentation mv.?  
  • Ny lovgivning 
  • Højesteretsdomme
  • Landsretsdomme
  • Administrative afgørelser

God læselyst!