article banner
Publikation

Skatteinformation august 2020

I årets anden udgave af Skatteinformation er der fokus på:

  • Hovedaktionærselskaber
  • Rekonstruktion af selskaber
  • Beskatning af aktiver ved flytning til udlandet
  • Investering af midler i virksomhedsordningen
  • Momsfritagne virksomheders køb af varer og tjenesteydelser i udlandet
  • Moms ved konkursbehandling
  • Ny lovgivning
  • Højesteretsdomme

 
God læselyst!