article banner
Publikation

Skatteinformation august 2018

Skatteinformation indeholder en række artikler om relevante og aktuelle emner på skatte- og momsområdet samt en beskrivelse af nye domme og administrative afgørelser på skatteområdet.

I dette nummer af Skatteinformation kan du bl.a. læse om:

  • Betaling én gang for alle – eller skal vi se tiden an? 
  • Aktier og flytning til udlandet – skat af urealiseret avance
  • Bitcoins – er du spekulant?
  • Den momsmæssige behandling af udlæg
  • Moms i fonde, foreninger og selvejende institutioner
  • Ny lovgivning
  • Højesteretsdomme
  • Landsretsdomme
  • Byretsdomme
  • Administrative afgørelser

God læselyst!