article banner
Publikation

Skatteinformation august 2017

Skatteinformation indeholder en række artikler om relevante og aktuelle emner på skatte- og momsområdet samt en beskrivelse af nye domme og administrative afgørelser på skatteområdet.

I dette nummer af Skatteinformation kan du bl.a. læse om:

 • Kan en hovedaktionær nøjes med at betale markedsprisen?
 • Generationsskifte af erhvervsvirksomheder – lavere bo- og gaveafgift
 • Sommerhuse med helårsstatus – hvad siger SKAT?
 • Frivillig akkord – begrænsning af skattemæssige underskud
 • Salg uden moms til andre EU-lande
 • Omvendt betalingspligt for moms – indenlandske handler
 • Ny lovgivning
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Byretsdomme
 • Administrative afgørelser


God læselyst!