article banner
Publikation

Skatteinformation august 2016

Skatteinformation indeholder en række artikler om relevante og aktuelle emner på skatte- og momsområdet og en beskrivelse af nye domme og administrative afgørelser på skatteområdet.

I dette nummer af Skatteinformation:

 • Kørselsgodtgørelse – er den skattefri og gælder en skattefrihed også for hovedaktionærer?
 • Er det din hobby – eller vil du tjene penge?
 • Medarbejderaktier – skat nu eller senere
 • Hvornår er der tale om en fordring – hvor privatpersoner har fradrag for tab
 • Realitetsgrundsætning, omgåelsesklausul eller ej – slutresultatet bliver ikke altid som forventet
 • Momsfradragsret i holdingselskaber
 • Kantinemoms
 • Ny lovgivning
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Administrative afgørelser

God fornøjelse!