article banner
Publikation

Skatteinformation august 2014

Skattepublikationen berører aktuelle problemstillinger på skatteområdet, blandt andet reglerne om arbejdsudleje, hvor den restriktive praksis det seneste år er lempet betydeligt, og den gældende praksis om udlån fra virksomhedsordningen, hvor der er grund til at være på vagt.

I dette nummer af Skatteinformation:

 • Udlån fra virksomhedsordningen – skat eller skal ikke!
 • Skal vi bytte – og hvad siger skattereglerne?
 • Virksomhed i flere lande – hvad med beskatning?
 • Arbejdsudleje – vi trækker i land!
 • Underskudsfremførsel i aktie- og anpartsselskaber
 • Momsfradrag ved leasing af personbiler til firmabrug
 • Kørsel i udenlandsk indregistreret bil i Danmark
 • Reguleringsforpligtelse ved momsfri udlejning eller salg af nyopførte bygninger
 • Omvendt betalingspligt for moms ved indenlandske salg af bærbare computere, mobiltelefoner mv.
 • Nye love
 • Lovforslag
 • Højesteretsdomme
 • Administrative afgørelser 


God fornøjelse!