article banner
Publikation

Godtgørelse af elafgift

Vi har erfaret, at der er mange virksomheder, som ikke er opmærksomme på mulighederne for at få godtgjort elafgiften, ligesom der også er virksomheder, der har fravalgt at søge om godtgørelse grundet de komplicerede regler, som var gældende indtil 1. januar 2021.

Fra 1. januar 2021 er reglerne for godtgørelse af elafgift blevet enklere. Læs mere i vores nyhedsfolder.