article banner
Publikation

Moms ved salg af fast ejendom 2017

Denne publikation er en grundig gennemgang af, hvornår der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom i form af byggegrunde og nye bygninger.

Gennemgangen suppleres med en række praktiske eksempler. Endvidere redegøres der for momsfradragsretten i forbindelse med salg af fast ejendom.

God læselyst!