article banner
Publikation

FACIT september 2017

I dette nummer af FACIT kan du læse om:

  • Nye boligbeskatningsregler
  • Hvis det er lige ved at gå galt!
  • Skattefri kørselsgodtgørelse
  • Undervisning forsat fritaget for moms
  • Registrering af reelle ejere


God læselyst!