article banner
Publikation

FACIT marts 2021

I dette nummer af FACIT kan du læse om:

  • Hvorfor gøre det let?
  • Godt nyt om godtgørelse af elafgift
  • Solgt eller gratis
  • Brexit – social sikring og skat
  • Beskatning af fri bil - Ændring af beregningsmetoden
  • Regnskaber i en coronakrisetid
  • BREXIT - hvad nu?
  • IVS’er og omregistrering


God læselyst!