article banner
Publikation

FACIT marts 2018

I dette nummer af FACIT:

  • Moms- og skattetjek! Skat - og vi - er klar med en ny ydelse
  • Husk håndværkerfradraget. Der kan spares op til ca. 10.000 kr. i skat.
  • Meddelelse fra ledelsen. Kære regnskabslæser!
  • Hvidvaskloven. Kundekendskab og kontanter ...

God læselyst!