article banner
Publikation

FACIT maj 2022

I dette nummer af Facit kan du læse om

  • 1984
  • Indførelse af revisorpligt skaber værdi
  • Skattestyrelsens ”nye værktøjer” til overvågning af skatteborgerne
  • Lige muligheder for mødre og fædre/medmødre
  • Oplysning i årsrapporten om den fortsatte drift
  • Krypto-valaffor noget?
  • Indberetning af årsrapporten


God læselyst