Publikation

Facit juni 2023

Kontorlandskab
Facit er en publikation, som udkommer fire gange om året. I denne udgave kan du bl.a. læse om ESG, ledelsens ansvarsfordeling og forenkling af skattesatser.
Indhold

 

Oversigt over indhold i facit, juni 2023

 

Forord: En sang fra de varme lande

Til trods for årtiers politiske ambition omforenkling af lovgivningen – ikke mindst for erhvervslivet – er det vanskeligt at finde nogen uden for Slotsholmen, der mener, at dette er lykkedes. Man kan nok også finde nogen, der til dagligt færdes på Slotsholmen, der heller ikke er imponerede over de administrative lettelser. 
I hvert fald uden for referat.

På denne plads i Facit sættes der spørgsmålstegn ved, om demange bureaukratiske indsatser verhovedet fører til de ønskede resultater.

 

ESG – et stærkt strategisk værktøj til videre udvikling og udnyttelse af virksomhedens potentiale. 

Den lille forkortelse ESG bliver nævnt med stadig større hyppighed, men for mange er kendskabet til ESG begrænset, og ESG-agendaen er stadig noget uklar. ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold), Governance (god ledelse), og ESG-rapporteringen – også kaldet bæredygtighedsrapporteringen – er en videreudvikling af den redegørelse for samfundsansvar, som store virksomheder skal udarbejde, ofte kaldet CSR-rapportering.

I dette kapital kan du læse om: 

 • Er det kun et nødvendigt onde for virksomhederne? 
 • Hvordan SMV'er vil blive påvirkset af de nye lovkrav
 • Hvordan den første ESG-rapport bliver til 
 • Beskriv til- og fravalg i data
 • Lav målsætninger for det kommende år
 • Kan de finansielle og ikke-finansielle data supplere hinanden for en større indsigt?
 • Tilpasning af ESG-rapport til CSRD

 

Den nye ansættelsesbevislov

I juni 2019 vedtog EU direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår (”Arbejdsvilkårsdirektivet”), der indeholder minimumsrettigheder og krav til, hvilke oplysninger medarbejdere skal have om deres arbejdsvilkår. Implementeringen af Arbejdsvilkårsdirektivet – der senest skulle have været gennemført i national ret 1. august 2022 – har været udskudt ad flere omgange.

Den 11. maj 2023 vedtog Folketinget lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår (”den nye ansættelsesbevislov”), der implementerer Arbejdsvilkårsdirektivet i Danmark.

I dette kapital kan du læse om: 

 • Hvilke lønmodtagere er omfattet af den nye ansættelsesbevislov? 
 • Hvordan og hvornår skal oplysningerne udleveres? 
 • Hvilke oplysninger skal arbejdsgiveren give til lønmodtageren?
 • Mindstekrav til arbejdsvilkår
 • Skal alle lønmodtagere have nye ansættelsesbeviser? 
 • Manglende overholdelse af den nye ansættelsesbevislov

 

De regnskabsmæssige konsekvenser af de ustabile renter

I de seneste år har der været rigeligt med udfordringer at forholde sig til. Først COVID-19, herefter krigen i Ukraine, store stigninger i energipriser og den høje inflation.

Og som om dette ikke var nok, har der siden efteråret 2022 også været et stigende renteniveau og en renteudvikling, som har været særdeles ustabil.Mange af os har væsentlig finansiering via banklån og/eller realkreditlån, og det stigende og svingende renteniveau kan medføre et ekstra pres på likviditeten samt en generelt større finansiel usikkerhed.

I dette kapital kan du læse om: 

 • Låneomlægning
 • Regnskabsmæssig behandling af lån
 • Nyt lån eller modifikation af det oprindelige?
 • 10 %-testen
 • Øvrige forhold
 • Regnskabsmæssig behandling af låneomlægning (modifikation)
 • Ingen regl uden undtagelse
 • Langsigtet eller kortsigtet gæld? 
 • Den rigtige behandling er vigtig

 

Der er behov for forenkling af skattesatserne for kapitalindkomst

Mange husejere går i disse dage og venter på den nye 2020-ejendomsvurdering eller har måske lige modtaget den. Den nye lov, som skal regulere boligbeskatningen fra næste år, er på trapperne, men det er endnu for tidligt at skrive noget endeligt om den, og de 2022-ejendomsvurderinger, som skal danne basis for denne, forventes udsendt senest i 2025.

Derfor drejer denne artikel sig om noget andet, som er meget omtalt i medierne i denne tid, nemlig det store antal forskellige skatteprocenter, som vores kapitalindkomst bliver beskattet med og den store mangel på transparens i skatteberegningen.

I dette kapital kan du læse om: 

 • Er min skat korrekt?
 • Lidt historik
 • Lagerbeskatning
 • Forskellige skatteprocenter

 

Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og direktion  

Kompetencefordelingen mellem direktion og bestyrelse i danske kapitalselskaber, herunder de regler, der regulerer selskabers aftaleindgåelse, er emnet for nærværende artikel. Emnet er aktualiseret via en række aktuelle ”sager”, der understreger vigtigheden af at kende til spillereglerne.

I dette kapital kan du læse om: 

 • Rollefordelingen i selskabet – direktionens kompetance
 • Indgåelse af aftaler med selskabet


Download hele publikationen øverst på siden eller her.

Nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra Grant Thornton

Få tilsendt publikationer, nyheder og gode råd om skat, moms, afgifter, revision og regnskab og vær den første til at modtage invitationer til vores aktuelle events.