Publikation

FACIT april 2024

facit-april-2024 featured
FACIT udkommer fire gange om året. I denne udgave kan du bl.a. læse om den nye lov om tidsregistrering, konsekvenserne af bæredygtighedsrapporteringen og de nye krav om digital bogføring.
Indhold i Facit april 2024

Så er det tid til tidsregistrering

Lovforslaget om registrering af arbejdstid mv. er vedtaget. Bliv klogere på, hvem der skal registrere arbejdstid, hvorvidt lønmodtageren kan undtages fra reglerne, selve systemet og få en række anbefalinger, der kan hjælpe dig i gang med tidsregistreringen.


Årsopgørelsen for 2023 er klar i TastSelv

Den 11. marts lå årsopgørelsen klar i TastSelv-systemet på SKAT's hjemmeside. Lær mere om, hvad årsopgørelsen rummer og dens funktion samt hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til rettelser og fejl i årsopgørelsen.


Bæredygtighedsrapporteringenskonsekvens hos andre virksomheder

Fra 1. januar 2024 er børsnoterede virksomheder blevet omfattet af lovkravet om bæredygtighedsrapportering i årsrapporten. Få indblik i, hvordan den virksomheders bæredygtighedsrapportering påvirker øvrige virksomheder.


Revisorpligt eller revisionspligt?

I Maj 2022 vedtog Folketinget en ændring til årsregnskabsloven med virkning fra 1. januar 2023. Ændringen betyder, at selskaber i større omfang end hidtil bliver pålagt at have en revisorerklæring på deres årsregnskaber. Artiklen gør dig klogere på begrebet revisorpligt og revisionspligt og giver dig overblik over, hvem der er omfattet af hvad.


Kravet om brug af digital bogføring kommer nærmere

Få en status på kravene om digital bogføring, som rykkere nærmere.


Afgørelse om parcelhusreglen - beboelse i 8 måneder inden videresalg

I august 2023 afsagde Østre Landsret dom vedrørende rækkevidden af parcelhusreglen. Læs mere om dommen og dens konsekvenser i artiklen.


Inflationskorrektion af regnskabs­klassernes størrelsesgrænser

Som konsekvens af den stigende inflation mv., har EU-Kommissionen vedtaget at forhøje størrelsesgrænserne for de forskellige regnskabsklasser. Læs mere i artiklen.