article banner
COVID-19

Regeringen forlænger og forbedrer enkelte kompensationsordninger

Regeringen og folketingets partier er blevet enige om at forlænge kompensationen til danske virksomheder, der er berørt af COVID-19 relaterede restriktioner, frem til den 31. oktober 2020.

En række restriktioner begrænser eller afholder fortsat dele af det danske erhvervsliv fra at vende tilbage efter coronakrisen. Derfor har regeringen og folketingets partier den 28. august 2020 indgået aftale om at forlænge og forbedre enkelte kompensationspakker til virksomheder, som er berørt af en eller flere af følgende restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Berørte virksomheder, selvstændige og freelancere kan dermed få kompensation frem til den 31. oktober 2020. Såfremt en eller flere af restriktionerne fortsat gælder efter den 31. oktober, forlænges kompensationsperioden dog kun frem til den 31. december 2020.

Virksomheder, som er delvist ramt af forbuddet, er også omfattet af den forlængede ordning.

Forbedringer til kompensation for faste omkostninger

Ud over forlængelsen forbedres kompensationsordningen også på følgende parametre:

Lempelse af krav om omsætningsandel fra udenlandske kunder
Det tidligere krav om, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli-august 2019 skulle komme fra udenlandske kunder udgår. Dette har til hensigt at hjælpe hotel og luftfartsvirksomheder, som ikke længere skal dokumentere at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning kom fra udenlandske kunder.

Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomheder med forbud mod at holde åbent
Natklubber, barer og diskoteker kan med denne forbedring søge om kompensation for varer, som udløber i den forlængede kompensationsperiode. Det omfatter fx uåbnede drikkevarer.

Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer
Med forbedringen vil det være muligt for underleverandører, som leverer til aflyste arrangementer hos offentlige aktører, fx kommuner, at modtage kompensation. Det har tidligere været selve arrangement arrangørens karakter, som afgjorde, om underleverandøren kunne få kompensation. Det ændres nu, så flere underleverandører kan søge om kompensation.

Adgang til kompensation for leverandører til tvangslukkede virksomheder
Det vil nu være muligt for underleverandører til virksomheder, der er ramt af forbud mod at holde åbent, at søge kompensation for faste omkostninger. Det betyder, at leverandører, som leverer varer til fx natklubber og diskoteker, vil kunne kompenseres for deres del af faste omkostninger.

Alle ovenstående forbedringer har virkning fra den 9. juli 2020.
 

Forbedringer til kompensation til selvstændige, freelancere og kombinatører

For selvstændige, freelancere og kombinatører gælder ligeledes en forlængelse af kompensationsperioden til den 31. oktober 2020, såfremt tidligere nævnte restriktioner påvirker omsætningen hos disse, og at der fortsat leves op til de oprindelige krav for at søge.

Derudover forbedrer regeringen kompensationen ved at justere på kravene for A- og B-indkomst i ordningen således, at også flere kombinatører kan opnå kompensation. Loftet for A-indkomst hæves til 25.000 kr., mens kravet om minimum B-indkomst sænkes til 2.500 kr. om måneden. De forbedrede satser gælder for perioden 1. september 2020 til 31. oktober 2020.

Ydermere justeres kompensationsordningen for perioden 9. juli til 31. august 2020, så der kan tages højde for den selvstændiges ferie, men fortsat maks. udbetales én måneds kompensation i perioden.


De praktiske forhold omkring ansøgningsprocessen for den forlængede periode kender vi ikke endnu, men vi opdaterer vores hjemmeside, så snart der er udmelding fra regeringen.

Har din virksomhed brug for hjælp med ansøgningen, er du altid velkommen til at kontakte os.