Nyhed

Skattemæssige afskrivninger af varmepumper

Rene Zedler 120x120
Af:
Hus featured
Vidste du, at varmepumper anses som en installation og en del af den bygning, de er installeret i? Det betyder, at de skattemæssigt følger samme regler som bygningen. Men der er dog undtagelser.

Hvis en varmepumpe er installeret i en bygning, som udelukkende anvendes til afskrivningsberettigede formål vil varmepumpen også være afskrivningsberettiget. Det er også muligt at foretage selvstændige afskrivninger på varmepumpen – sagt med andre ord, behøver afskrivningssatsen ikke at følge den valgte afskrivningssats for bygningen.

Så hvornår anses varmepumper skattemæssigt ikke nødvendigvis som en del af den bygning, de er installeret i?

  • Afskrivningsberettigede bygninger: Når varmepumpen er installeret i en bygning, der udelukkende bruges til et afskrivningsberettiget formål, kan der foretages selvstændige afskrivninger på varmepumpen, uafhængigt af bygningens afskrivningssats.
  • Erhvervsmæssig anvendelse i ikke-afskrivningsberettigede bygninger: Selv hvis varmepumpen er installeret i en bygning, der ikke anvendes til afskrivningsberettiget formål, er varmepumpen stadig afskrivningsberettiget, hvis den anvendes erhvervsmæssigt.
  • Blandet anvendelse (erhverv og privat): For varmepumper i bygninger, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, er det muligt at foretage forholdsmæssige afskrivninger baseret på den erhvervsmæssige anvendelse.
  • Ingen afskrivning på udlejede boliger: Afskrivninger kan ikke foretages på varmepumper i ejendomme med en eller to selvstændige lejligheder (inklusive en- og tofamilieshuse), der er udlejet til beboelse.


Afskrivningsberettigelse

Hvis din varmepumpe er installeret i en bygning, der bruges til afskrivningsberettigede formål (primært erhvervsmæssig brug), kan du foretage selvstændige afskrivninger på varmepumpen, uafhængigt af bygningens afskrivningssats.

Hvis varmepumpen er installeret i en bygning, der ikke anvendes til afskrivningsberettigede formål, men varmepumpen selv anvendes erhvervsmæssigt, er den stadig afskrivningsberettiget. Anvendes en varmepumpe både privat og erhvervsmæssigt kan der også foretages afskrivninger, som i så fald fordeles forholdsmæssigt efter hvor meget den bruges erhvervsmæssigt.

Undtagelser: Du kan ikke foretage afskrivninger på varmepumper installeret i udlejede ejendomme, som består af en eller to selvstændige lejligheder, herunder en- og tofamilieshuse.

 

Fysisk forringelse

Hvis din varmepumpe undergår fysisk forringelse, der antyder en nødvendig udskiftning inden 25-33 år (afhængigt af købsdatoen), kan du øge afskrivningssatsen således, at varmepumpen afskrives over dens antagne levetid.

 

Afskrivningsberettiget formål

Dette dækker over al erhvervsmæssig aktivitet, der ikke er specifikt udelukket i lovgivningen, samt visse typer af bygninger og anlæg som er nævnt i Afskrivningsloven.

 

Antagne levetider

Skattestyrelsen har endnu ikke fastsat specifikke levetider for varmepumper. Vores anbefaling er, at anvende en antagelig levetid på 15-20 år for varmepumper. 

 

Spørgsmål

Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere rådgivning om skatteforhold.