Nyhed

Sådan påvirker Store Bededagstillægget dit regnskab

Chresta Egeberg Salling 120x120
Af:
Kalender dato featured
Nu hvor Store Bededagstillægget har levet i godt to måneder, kan det kan give god mening at se på, hvordan tillægget skal behandles regnskabsmæssigt. Det gælder især i forbindelse med årsrapporten, som mange steder er ved at være på trapperne.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at selve tillægget bliver beskattet på samme måde som den almindelige arbejdsmarkedsindkomst (AM-indkomst). Det betyder, at det skal inkluderes i årsrapportens resultatopgørelse under lønomkostninger. Desuden medfører beregningen af tillægget et ekstra niveau af detaljer under udarbejdelsen af årsrapporten. Det er vigtigt at håndtere disse detaljer korrekt for at sikre nøjagtighed i rapporteringen.

 

Valg af udbetalingsmodel

Virksomheder står over for et valg mellem to udbetalingsmodeller for tillægget: årsmodellen og månedsmodellen. Valget har direkte konsekvenser for, hvordan tillægget håndteres regnskabsmæssigt.

 

Årsmodellen

Ved at anvende årsmodellen udbetales tillægget sammen med medarbejderens ferietillæg to gange årligt i hhv. maj og august. Det betyder også, at der skal ske en forholdsmæssig afregning af tillægget, hvis medarbejderen fratræder. Fra et regnskabsmæssigt perspektiv skal optjente, men ikke udbetalte, løntillæg indregnes som en kortfristet gældsforpligtelse i balancen under posten "Anden gæld".

 

Månedsmodellen

Månedsmodellen tilbyder en mere strømlinet tilgang, hvor tillægget udbetales månedligt sammen med den faste løn. Modellen medfører ingen yderligere regnskabsmæssige forpligtelser, da uudbetalte tillæg ikke hober sig op, hvilket forenkler processen, når medarbejdere fratræder.

 

Fleksibilitet i modelvalg

Det er vigtigt at notere, at lovgivningen ikke uddyber begrænsninger vedrørende valget mellem de to modeller. Det giver virksomhederne fleksibilitet til at skifte model, hvis de ønsker det. Hvis man skifter fra årsmodellen til månedsmodellen, kræver det dog, at alt opsparet tillæg afregnes på skiftetidspunktet.

 

Har du brug for yderligere hjælp?

Det er vigtigt at tage disse regnskabsmæssige overvejelser med i planlægningen og rapporteringen for at sikre overensstemmelse og transparens i de finansielle rapporter. Vores team står altid klar til at assistere virksomhederne med at navigere i disse og andre regnskabsmæssige udfordringer, så tag endelig fat i os.