Nyhed

Kontantforbuddet nedsættes til 15.000 kr.

Strøget-butikker featured
Fra den 1. marts 2024 nedsættes grænsen for, hvor mange kontanter erhvervsdrivende må tage imod, fra 20.000 kr. til 15.000 kr.

Som et led i indsatsen mod af minimere hvidvask, har Folketinget vedtaget, at erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af Hvidvaskloven, fra 1. marts 2024 ikke længere må modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover. 


Hvad indebærer de nye regler for kontantforbuddet?

Fra den 1. marts 2024:

  • vil det være forbudt for erhvervsdrivende at acceptere mere end 14.999,50 kr. i kontanter for en enkelt transaktion. Det gælder både for enkeltstående betalinger og for flere betalinger, der antyder eller er forbundet med hinanden.
  • vil det stadig være tilladt for erhvervsdrivende at udbetale mere end 14.999,50 kr. i kontanter til privatpersoner.
  • vil overtrædelser af den nye bestemmelse medføre en bøde på 25 % af det beløb, der overstiger grænsen, dog minimum 10.000 kr. for hver overtrædelse.

 

Hvorfor ændres grænsen for kontantforbuddet?

Formålet med at nedsætte grænsen er at forstærke beskyttelsen mod hvidvask gennem erhvervslivet, især inden for detailhandlen. Især i forlængelse af, at Nationalbanken har hjemkaldt 1000-kroneseddelen fra den nuværende seddelserie. 

Man forventer, at ændringen vil reducere risikoen for, at 1.000-kronesedler, der potentielt stammer fra kriminelle aktiviteter, bliver genindsat i økonomien via detailhandlen frem mod 1. juni 2025, hvor sedlerne ophører med at være gyldige som betalingsmiddel.

Den forhøjede risiko for hvidvask vurderes at være højest for handlende med varer af høj værdi såsom smykker, ure, kunst og andre varer, der bevarer en høj værdi over tid.
 

Erhvervsdrivende omfattet af Hvidvaskloven er undtaget fra kontantforbuddet

Erhvervsdrivende, som er omfattet af Hvidvaskloven, er ikke omfattet af kontantforbuddet, da disse virksomheder allerede har pligt til at kende deres kunder og blandt andet undersøge, hvor en kundes midler kommer fra, hvis der opstår mistanke om hvidvask og overvåge transaktioner for at forebygge hvidvask. Hvis det vurderes nødvendigt, kan virksomheden også anmode kunden om at dokumentere, hvor kunden har pengene fra. Derfor vurderes gruppen af erhvervsdrivende omfattet af Hvidvaskloven at være mindre udsat for hvidvask i forbindelse med hjemkaldelsen af 1000-kronesedlen.

Læs mere om, hvem der er omfattet af Hvidvaskloven


Underretningspligt

Hvis erhvervsdrivende opdager eller mistænker overtrædelser af kontantforbuddet er de desuden forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet så hurtigt, som det er praktisk muligt. Det skal gøres under fuld diskretion over for kunden, og ved brug af de officielt opdaterede underretningsskemaer.

Erhvervsdrivende opfordres desuden til at ajourføre deres betalingsprocedurer og sikre, at de overholder de nye regler for at undgå sanktioner. I lyset af ændringerne er det afgørende for erhvervsdrivende at informere deres kunder om de nye betalingsbegrænsninger og sikre, at interne processer er på plads for at håndtere og rapportere mistænkelige transaktioner i overensstemmelse med lovgivningen.

Læs hele lovforslaget her: L94 Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven