Artikel

Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Spørgsmålstegn featured
Når du starter en virksomhed, er det vigtigt, at du vælger en virksomhedsform, som passer til dine fremtidsplaner for virksomheden. Vi ser nærmere på personligt ejede virksomheder og selskaber, så du kan danne dig et overblik over de forskellige virksomhedsformer.

Der findes mange forskellige virksomhedsformer, og der er stor forskel på regelsættene for de forskellige typer virksomheder og selskaber.


Personligt ejet virksomhed

Et personligt ejet virksomhed er en virksomhedsform, hvor du som ejer personligt hæfter for virksomhedens forpligtelser.

Det betyder, at hvis det ikke går godt i virksomheden, og du ikke har penge til at betale dine ansatte eller leverandører, kan dine personlige aktiver – f.eks. din private ejendom eller din bil – blive omfattet af en eventuel kreditorforfølgelse.

Personligt ejede virksomheder inkluderer følgende virksomhedsformer:

  • Enkeltmandsvirksomhed (EVS)
  • Interessentskab (I/S)
  • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
  • Hobbyvirksomhed

 

Enkeltmandsvirksomhed (EVS)

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed med kun én ejer, som træffer alle beslutninger og hæfter personligt for virksomheden.

Der er intet kapitalkrav for oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed. Den virksomhedsform egner sig derfor især til nystartede iværksættere og selvstændige.

 

Interessentskab (I/S)

Et interessentskab (I/S) minder på mange måder om en enkeltmandsvirksomhed. Den primære forskel er, at et I/S skal ejes og drives af to eller flere personer, som kaldes interessenter.

Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. Det betyder, at hvis virksomheden går konkurs, hæfter ejerne med deres personlige ejendele og formue.

 

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

En personligt ejet mindre virksomhed (PMV) er en virksomhedsform til iværksættere, som vil have en deltids- eller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje. De fleste iværksættere vælger den virksomhedsform, når de vil prøve en idé af ved siden af deres normale arbejde.

 

Hobbyvirksomhed

En hobbyvirksomhed er kendetegnet ved, at virksomheden typisk er startet med en personlig interesse eller hobby som grundlag. En sådan interesse kan f.eks. være dyrehold, sportsinteresser eller uddannelses- og boligformål.

Du kan ikke selv vælge hobbyvirksomhed som virksomhedstype. Skattestyrelsen afgør ud fra en konkret vurdering, om din virksomhed er en hobbyvirksomhed. Har du for eksempel vedvarende underskud i din virksomhed, vil Skattestyrelsen ofte skønne, at der er tale om en hobbyvirksomhed.

 

Selskaber

Et selskab kan have én eller flere ejere, som enten kan være fysiske personer eller andre selskaber. I et selskab er det virksomheden, der hæfter for forpligtelserne.

Det kaldes en begrænset hæftelse og sikrer ejerne af selskabet, sådan at deres private aktiver ikke kan inddrages ved en eventuel kreditorforfølgelse. Du risikerer altså kun at miste det beløb, som du personligt har indskudt i virksomheden.

Det er dog de færreste banker, som vil låne dig penge til at starte et selskab, hvis de ingen sikkerhed har for, at de får deres penge igen. Derfor vil banken typisk tage pant i dine personlige ejendele – f.eks. din ejendom eller bil – som sikkerhed.

Der findes følgende typer selskaber:

  • Anpartsselskab (ApS)
  • Aktieselskab (A/S)

 

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab (ApS) er ejet af én eller flere personer eller virksomheder. Ejernes indskud i selskabet er fordelt på anparter, og ejerne hæfter med deres indskud i selskabet. Et ApS har et kapitalkrav på 40.000 kr.

Anpartsselskabet er en af de mest anvendte selskabsformer i Danmark. En af de helt store fordele ved et ApS er, at ejerne har begrænset hæftelse.

Vælger du at stifte et ApS, skal du årligt offentliggøre et årsregnskab, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

 

Aktieselskab (A/S)

I et aktieselskab (A/S) skaffes pengene til opstart og drift ved at udstede aktier. Kapitalkravet for et A/S er på min. 400.000 kr. Derudover minder reglerne for et aktieselskab meget om reglerne for et ApS. 

Ejerne i et A/S er de aktionærer, som har udstedt aktierne. Ejerne hæfter kun for deres indskudte kapital.

Stifter du et A/S, skal du – ligesom ved et ApS – indberette et årsregnskab. Dog er der flere krav til et A/S-regnskab.

I Virksomhedsguiden kan du læse mere om reglerne for hver type virksomhed og selskab.

 

Skift af virksomhedsform

Hvis du har oprettet en virksomhed, og du ønsker at skifte til et selskab, kan du foretage en virksomhedsomdannelse. Der kan dog være en del omkostninger og en række skattemæssige forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vælger at omdanne din virksomhed.

Derudover skal du også undersøge, om du kan overføre dine eksisterende kontrakter med leverandører og kunder til dit nye selskab. Det kan nemlig være nødvendigt at få godkendelse fra dem i forbindelse med omdannelsen.

Læs mere om virksomhedsomdannelse her.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Når du beslutter dig for en virksomhedsform, er det vigtigt, at den passer til de ambitioner og fremtidsplaner, som du har for virksomheden.

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til at starte din virksomhed? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.