Nyhed

Missede du udsættelse af CBAM-fristen? Her er dine muligheder

Af:
Rebekka Hansen
Timeglas ur - featured
Der har været en del opstartsvanskeligheder i forbindelse med de nye krav til indberetning af CBAM-data. Oprindeligt skulle data for 4. kvartal 2023 indberettes senest 31. januar 2024, men på grund af en række fejl i CBAM-systemet, blev det muligt for danske virksomheder at få forlænget fristen frem til 1. marts 2024.

Virksomheden skulle selv anmode om fristforlængelse, og det var kun muligt via CBAM-systemet. EU-Kommissionen havde samtidig modtaget underretninger om, at en række danske virksomheder ikke havdemulighed for at logge på systemet. Det betød, at virksomheder, der havde problemer med at logge på systemet, ikke kunne anmode om fristforlængelse.

 
Hvordan forholder jeg mig, hvis min virksomhed ikke har nået at indberette inden fristen?

Energistyrelsen skriver på deres hjemmeside, at virksomheder, der forsat har problemer med at blive registreret i systemet, og derfor endnu ikke har indsendt rapporten for 4. kvartal, blot skal afvente at høre nærmere fra styrelsen om, hvordan manglen kan udbedres. Det anbefales alligevel, at man allerede nu rækker ud til Energistyrelsen, hvis man oplever problemer og forgæves har forsøgt indberette.


Hvordan ved jeg, om min virksomhed er omfattet?

Virksomheder, der importerer varer, som er omfattet af rapporteringspligten, vil i overgangsperioden blive underrettet om det via digital post. Adviseringen sker kvartalvist, og foretages på baggrund af anvendte tarifkoder ved import af varer. Du kan finde oversigten over de omfattede tarifkoder i bilag 1 af CBAM-forordningen

 

Hvad er CBAM?

CBAM (carbon border adjustment mechanism) er en ny afgift, som EU per 1. oktober 2023 har indført; Der skal dog alene indberettes oplysninger i perioden 1. oktober 2023 til 31. december 2025, hvorfor man først er pligtig til at betale afgifter ved import af omfattede varer fra 1. januar 2026. Mekanismen skal prissætte CO2 indlejret i varer importeret fra lande uden for EU. Det drejer sig om importer af varer omfattet af toldpositioner under jern og stål, aluminium, cement, gødningsstofffer, brint, elektricitet m.fl. 

Fra 31. oktober 2023 til og med 31. december 2025 indføres mekanismen gradvist, så der undervejs vil blive tilført flere varergrupper, som skal indberettes. 

Energistyrelsen er blevet udpeget som den kompetente myndighed for CBAM, herunder med ansvar for vejledning, sagsbehandling og håndhævelse og sanktioner. Samtidig er Toldstyrelsen ansvarlig myndighed for advisering af omfattede imporører og tildeling af adgang til CBAM-systemet.  

På nuværende tidspunkt sker administrationen alene ud fra EU-retsakter, men det forventes, at der per 1. januar 2025 vil være udarbejdet og vedtaget en dansk CBAM-lov. 

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Vi er hos Grant Thornton opmærksomme på, at der forsat er store problemer med systemet, herunder uklarhed om, hvad der skal indberettes data om, også på længere sigt og vi vil løbende orientere om ændringer og opdateringer vedrørende CBAM.

Bemærk dog, at virksomheder ikke har mulighed for at give revisor adgang til at indberette i CBAM-systemet på deres vegne. Derfor kan revisorer ikke tilbyde at hjælpe med indberetning og registrering i CBAM-systemet. Vi hjælper naturligvis meget gerne med generel vejledning om indberetning, oprettelse i systemet, og varer, der er omfattet af indberetningspligt. 

Vi står altid klar til en drøftelse om indirekte skatter, herunder om CBAM, moms, told og afgifter, så ræk endelig ud til os.

Kontakt Rebekka Hansen Senior Consultant, Indirect Tax på tlf. +45 32 42 72 27 / Rebekka.Hansen@dk.gt.com eller Carl Helman, Manager, Indirect Tax på +45 32 42 83 40 / carl.helman@dk.gt.com.