Artikel

Hvad er acontoskat?

Lup-regnemaskine-tal featured
Hvis dit selskab er endt ud med et overskud i de seneste regnskabsår, skal du betale acontoskat. Acontoskat betales forud og bliver derfor beregnet ud fra den skat, som du har betalt på dit selskabs vegne i de sidste tre år. Vi gennemgår her, hvad acontoskat er, hvilke virksomheder der skal betale det, og hvornår på året man skal betale acontoskat.

Acontoskat er en forskudsskat, som betales to gange årligt. Du er forpligtet til at betale acontoskat, hvis dit selskab med registrering og adresse i Danmark er endt ud med overskud i den selskabsskat, som du har betalt de seneste tre regnskabsår.

Når året er gået, og skatteregnskabet er opgjort, bliver beløbet justeret. Har du indbetalt for lidt eller for meget i acontoskat, bliver beløbet efterfølgende reguleret, så regnskabet går op.

 

Hvor meget skal man betale i acontoskat?

Acontoskat beregnes automatisk som 50 % af gennemsnittet af dine seneste tre års selskabsskat.

Du kan imidlertid selv nedsætte eller hæve de to årlige rater, hvis der sker ændringer i aktiviteterne i løbet af regnskabsåret. På den måde kan du hele tiden være på forkant med selskabsskatten.

Når årets acontoskat er udregnet, modtager du et brev fra Skattestyrelsen via e-Boks.

 

Hvilke virksomheder skal betale acontoskat?

Som udgangspunkt er alle selskaber i Danmark pålagt at betale acontoskat, hvis de har skabt et overskud i de seneste år.

Du er dog ikke forpligtet til at betale acontoskat, hvis:

  • du ejer et selskab, som ikke har kørt med overskud
  • dit selskab er helt nystiftet.

Når dit selskab skaber overskud, bliver du forpligtet til at betale acontoskat.

 

Hvornår skal man betale acontoskat?

Acontoskat skal betales to gange årligt i lige store rater, da det minimerer den endelige skattebetaling i forbindelse med regnskabsafslutning.

Derudover har du mulighed for at indbetale en tredje gang pr. år, hvis de to ordinære indbetalinger ifølge dine beregninger ikke er nok. Den tredje gang kaldes den frivillige acontoskat.

Der er tre betalingsfrister for acontoskat:

  • 20. marts i det indeværende regnskabsår (ordinær og frivillig acontoskat)
  • 20. november i det indeværende regnskabsår (ordinær og frivillig acontoskat)
  • 1. februar i det næste regnskabsår (tredje frivillige acontorate)

Du skal som minimum indbetale acontoskat i overensstemmelse med to af de ovennævnte betalingsfrister. Du bestemmer dog selv, hvilken frist du vælger at følge.

Husk, at acontoskat ikke opkræves automatisk. Du skal altså selv holde styr på, hvornår du skal betale acontoskat.

Du kan indberette og betale acontoskat her.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Som udgangspunkt er du forpligtet til at betale acontoskat, hvis du har skabt et overskud i de seneste år.

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til indbetaling af acontoskat? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.