Nyhed

Fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomheder i 2024

Laboratorieforsøg featured
Vi gennemgår fradraget for forsøgs- og forskningsvirksomheder i 2024, der i 2018 blev forhøjet som led i den grønne skattereform.

I 2018 blev reglerne for den skattemæssige behandling af virksomheders udviklingsomkostninger ændret som led i den grønne skattereform.

Det forhøjede fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomheder på 130 % blev i april 2021 forlænget til også at gælde i 2022. I 2023 faldt fradraget til 108 %, hvilket det også vil udgøre i 2025. Først i 2026 vil fradraget stige til 110 %.

Merfradraget er kun i begrænset omfang til glæde for små og mellemstore virksomheder (SMV), da det kun er relativt få at disse, som har udviklingsomkostninger i større omfang.

Læs mere om udgifter til forsøg og forskning i SKATs vejledning C.C.2.2.2.20.

 

Hvilke udgifter hører under det forhøjede fradrag for udviklingsomkostninger?

De fradragsberettigede udgifter, der hører under det forhøjede fradrag, omfatter blandt andet:

  • Løn
  • Råstoffer
  • Leje af bygninger eller lokaler, som anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter
  • Anvendelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler
  • Materialer

Det forhøjede fradrag gælder dog ikke udgifter til blandt andet:

  • Uddannelse
  • Salgs- og markedsanalyser
  • Knowhow, patent- og licensarbejde

Hvorvidt en udgift er berettiget til det forhøjede fradrag, afhænger af en konkret vurdering. Det kræver dog, at der er tale om et udviklingsprojekt, som indeholder et nyhedselement og en grad af kreativitet.

Derudover skal projektet indeholde et usikkerhedsmoment. Det er nemlig en betingelse, at der er usikkerhed omkring omkostninger og tidshorisont, og om det forventede resultat kan opnås.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp vedrørende det forhøjede fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomheder? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.