Nyhed

Har du husket at fortælle SKAT om din pension i udlandet?

Ebbe Melchior - 120x120
Af:
Ebbe featured
Hvis du er skattepligtig til Danmark og har bopæl i landet, er du forpligtet til at fortælle myndighederne om dine udenlandske pensioner senest 1. juli 2024.

Indberetningspligten er ikke ny, og skattemyndighederne bruger oplysningerne til at sikre, at pensionen bliver vurderet korrekt i Danmark.

Du indberetter dine udenlandske pensioner ved at udfylde Erklæring L, som kan indsendes både via brev eller digitalt på skats hjemmeside. Find Erklæring L her.

 

Nye krav om løbende oplysningspligt

Ny lovgivning stiller krav til oplysningspligten, og i nogle tilfælde er der nu en løbende pligt (§53A pension og tidligere § 50 pension). Pligten skal opfyldes personligt, medmindre andet er aftalt med det udenlandske pensionsselskab. Oplysningspligten omfatter:

  • Forsikringstager navn, adresse og CPR-nr.
  • Pensionsselskabets navn og adresse
  • Livsforsikringens/pensionsordningens indestående ved årets udgang
  • Årets udbetalinger fra ordningen
  • Årets afkast af ordningen

Om din pension skal beskattes, og i givet fald hvordan, afhænger af mange faktorer såsom pensionstypen, hvornår den er oprettet osv.

 

Har du brug for hjælp?

Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for hjælp til erklæringen, den løbende oplysningspligt eller hvis du ønsker vejledning vedrørende dine skatteforhold.