Nyhed

Vellykket fusionsdag: Kvist & Jensen og National Revision er blevet en del af Grant Thornton

Fusionsdag 2. oktober 2023 direktørerne - Featured 1200x500
Fusionsaftalen har været længe undervejs, men mandag den 2. oktober kom dagen, hvor de tre revisions- og rådgivningsvirksomheder, Kvist & Jensen, National Revision og Grant Thornton slog sig sammen og blev landsdækkende i Danmark.

Så skete det. Fusionen. Kvist & Jensen, National Revision og Grant Thornton er sammen blevet landsdækkende i Danmark.

Det blev markeret mandag den 2. oktober 2023 på en dag, hvor Grant Thorntons direktion, Brian Rasmussen, Claus Carlsen og Thomas Hedegaard, var på tur i det øst- og nordjyske for at hilse på alle de nye medarbejdere.

Turen gik forbi seks nye kontorer, som alle var flot pyntet i Grant Thorntons lilla farver. Turen startede på Aarhus-kontoret i Tilst og fortsatte derefter forbi både Hadsten, Grenaa, Randers og Hadsund, inden fusionsdagen blev rundet af i Aalborg.

 

 

Alle skal kunne følge med fusionen

Direktør Brian Rasmussen glæder sig over, at fusionsdagen er veloverstået. Men han ved også godt, at en fusion ikke sker på en enkelt dag:

”Sammenlægningen af vores virksomheder vil uden tvivl gøre os stærkere. Mere robuste. Og åbne for nye muligheder. Samtidig ved vi godt, at en fusion ikke bare overstås på en enkelt dag. Det tager tid at lære hinanden at kende og at lære af hinandens måder at arbejde på. Derfor er det vigtigt for os, at fusionen sker i et tempo, hvor alle kan følge med,” siger Brian Rasmussen.

”Af den grund kommer vi heller ikke til at forcere den overgangsperiode, vi står overfor. For vi ønsker at bruge tiden på at finde det bedste fra hver af vores virksomheder, så vi sammen kan skabe den bedste udgave af fremtidens Grant Thornton. En virksomhed, vi alle med stolthed og glæde kan være en del af – både øst og vest for Storebælt,” siger Brian Rasmussen.

 


Vi skal passe på kulturen og værdierne i Grant Thornton

Thomas Hedegaard, som er ny direktør i Grant Thornton, glæder sig ligeledes over, at alle tre virksomheder nu er samlet under en fælles fane. Og i det videre arbejde er det for ham især vigtigt at holde fast i den fælles kultur, som binder Kvist & Jensen, National Revision og Grant Thornton sammen.

”Noget af det, der betyder allermest for os, er, at vi bevarer den kultur, som vores virksomheder hver især besidder. Vi deler værdien i at være tæt på vores kunder i dagligdagen, og vi løser altid opgaverne med stor ihærdighed og omhu, uanset hvem vi hjælper. Men vi er også tæt på hinanden som kollegaer og sparringspartnere, og netop det værdisæt binder os sammen og gør os til et sted, hvor man føler sig velkommen og taget hånd om. Sådan skal det blive ved med at være,” siger Thomas Hedegaard.

 

Ledelsen styrkes, når Kvist & Jensen indtræder i direktion og bestyrelse

Da fusionsaftalen blev indgået tilbage i juni, skete det på baggrund af grundige strategiske overvejelser om de tre virksomheders fremtid. Kravene til specialviden, kvalitetssikring og medarbejderudvikling var og er stadig stigende, og revisionsbranchens kunder efterspørger langt mere specialiseret rådgivning.

Sammen står Kvist & Jensen, National Revision og Grant Thornton stærkere, når det kommer til at løse disse udfordringer. Kvist & Jensen vil fremover indgå i den øverste ledelse, når Grant Thorntons direktion såvel som bestyrelse udvides med et medlem fra Kvist & Jensen. Med disse tiltag bliver begge fusionsparter repræsenteret i fremtidens Grant Thornton, som de i fællesskab skal forme og styrke.

Samtidig vokser Grant Thornton med godt 200 personer fra Kvist & Jensen og National Revision, som betyder, at det samlede antal personer i Grant Thornton ender på godt 580. Efter fusionen vil Grant Thornton fortsat være Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed. På verdensbasis er godt 68.000 personer fordelt på mere end 130 lande en del af Grant Thornton International.