Nyhed

Udvidet producentansvar for emballage på vej: Registrer dig hos DPA senest 30. september 2024

ContributorName(contributor, true)
Af:
Genanvendelig emballage featured
Det kommende producentansvar for emballage, som træder i kraft den 1. juli 2025, er del af EU's bredere mål om at reducere affald og fremme genanvendelse af emballage. Det vil berøre ca. 41.000 virksomheder i Danmark, der både importerer og sælger emballerede produkter. Virksomhederne bliver økonomisk ansvarlige for affaldshåndteringen af deres emballage og skal registrere sig hos DPA (Dansk Producent Ansvarssystem) fra 1. april 2024 og senest 30. september 2024.

Formålet med det udvidede producentansvar for emballage er at fremme en effektiv affaldshåndtering og opfordre til at reducere brugen af materialer og designe emballage, der er lettere at genanvende. Alt sammen som en del af overgangen til en cirkulær økonomi.

Hvem er omfattet af reglerne?

Det udvidede producentansvar for emballage gælder for alle virksomheder, der markedsfører og sælger emballerede produkter på det danske marked. Herunder både producenter, importører og online forhandlere, der sender emballerede varer ind i Danmark. Det omfatter alt fra store producenter af fødevarer, hvor emballage anvendes til at sikre produktets holdbarhed og hygiejne, til små virksomheder, der måske kun markedsfører et begrænset udvalg af specialvarer med unik emballage. F.eks. vil en lokal producent af økologisk honning, der sælger honning i glasbeholdere, være ansvarlig for den endelige håndtering af glassene, ligesom en international elektronikvirksomhed vil være ansvarlig for emballagen omkring deres produkter solgt i Danmark.

Det betyder, at det ikke er producenterne af selve emballagen, der er omfattet af reglerne, men i stedet de virksomheder, der sælger emballerede produkter. De vil blive ansvarlige for affaldshåndtering af emballagen og til at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af emballageaffaldet.

 

Vigtigt at forberede sig allerede nu

Det anbefales, at de berørte virksomheder allerede nu begynder at forberede sig ved at gennemgå og registrere den emballage, de anvender. Derudover kan det være en god ide at tilslutte sig en kollektivordning som eksempelvis VANA, der tilbyder hjælp til at opfylde de nye forpligtelser.

 

Hvad er VANA?

VANA er en kollektivordning i Danmark, som tilbyder virksomheder hjælp til at navigere i det udvidede producentansvar for emballage. Det er en tjeneste, som virksomheder kan tilmelde sig, og som vil hjælpe med at opfylde de juridiske og praktiske forpligtelser i forbindelse med indsamling og genanvendelse af emballageaffald. VANA tilbyder vejledning, webinarer og værktøjer til virksomheder for at forberede dem på de nye krav, der træder i kraft i juli 2025.


Hvad indebærer det udvidede producentansvar?

Alle virksomheder, der sælger emballerede varer på det danske marked skal registrere sig, rapportere deres emballage og enten selv stå for retursystemet eller tilmelde sig en kollektivordning, som vil tage sig af det på deres vegne.

Princippet bag det udvidede producentansvar er "forureneren-betaler-princippet", hvilket skal give virksomhederne et incitament til at skabe et effektivt affaldssystem og designe mere miljøvenlige produkter. De fleste producenter forventes at tilslutte sig en kollektivordning for at håndtere deres emballageaffald.

Formålet er at sikre, at virksomheder tænker over emballagens design og materialevalg fra start, da det nu bliver mere omkostningseffektivt at bruge genanvendelige materialer.

Læs mere i DI's FAQ om udvidet producentansvar for emballage eller Dansk Erhvervs temaartikel, som også går i dybden med emnet.

 

Husk at registrere dig hos DPA i perioden 1. april til 30. september 2024

DPA står for "Dansk Producent Ansvarssystem". Det er en database, hvor virksomheder, der markedsfører produkter med emballage i Danmark, skal registrere sig. Systemet er en del af den infrastruktur, der understøtter det udvidede producentansvar, hvilket indebærer, at producenterne er ansvarlige for indsamling og genanvendelse af emballageaffald. Fra den 1. april 2024 og senest 30. september 2024 skal virksomhederne registrere deres forventede emballagemængder og -typer samt organisere og finansiere affaldshåndtering af materialerne.

Læs mere på DPA’s hjemmeside

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Det udvidede producentansvar for emballage kan give øgede omkostninger og administrative byrder for virksomheder, fordi de nu skal registrere deres emballage og finansiere affaldshåndteringen. Grant Thornton står klar til at rådgive dig i forhold til reglerne og andre forhold på ESG-dagsordenen.