Nyhed

Nye regler om revisorpligt – hvad skal du være særligt opmærksom på?

Casper Christiansen 120x120
Af:
Hænder dokumenter pc - featured
Nye regler om revisorpligt betyder, at virksomheder med en balance på over 50 mio. kr. og virksomheder indenfor specifikke brancher med en nettoomsætning på over 5 mio. kr. ikke længere kan aflægge regnskab uden revisorpåtegning. Vi opridser kort, hvad virksomheder skal være særligt opmærksom på.

I 2022 blev reglerne for virksomheders brug af revisionsbistand ændret på to områder:

Balancereglen: Virksomheder med en balance på over 50 mio. kr. er forpligtet til at få foretaget en revision eller udvidet gennemgang af deres regnskab af en godkendt revisor.

Branchereglen: Virksomheder indenfor specifikke brancher er forpligtet til at have en revisorerklæring i deres regnskab, hvis de har en nettoomsætning på over 5 mio. kr.
Begge regler er gældende for regnskabsår, der starter den 1. januar 2023 eller senere. For virksomheder med kalenderårsregnskab gælder reglerne derfor for deres 2023-regnskab. Læs mere i Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven af 19. maj 2022.

Fakta om balancereglen

  • Kravet gælder uanset, om virksomhedens nettoomsætning og antal ansatte ligger under størrelsesgrænserne for fravalg af revision. Det påvirker især ejendoms- og holdingselskaber.
  • Beløbsgrænsen på 50 mio. kr. gælder på selskabsniveau, hvorfor øvrige selskaber i en koncern ikke nødvendigvis er omfattet af reglerne. Mange vil nok alligevel vælge at foretage revisionen for alle selskaber for at være på den sikre side.
  • Reglen gælder, hvis beløbsgrænsen overskrides i to regnskabsår i træk. Det betyder, at en virksomhed med en balancesum på over 50 mio. kr. i både 2022 og 2023 er omfattet af reglen allerede fra i år.
  • Revisoren, der skal påtegne 2023-regnskabet, skal vælges på en generalforsamling. Virksomheder med kalenderårsregnskab, der ikke har valgt en revisor på deres ordinære generalforsamling i år, må derfor afholde en ekstraordinær generalforsamling senest i løbet af 2023 eller i starten af 2024 for overholde reglerne. De nye krav kan desuden medføre en ændring af virksomhedens vedtægter, da valg af revisor herefter bliver en del af dagsordenen for den ordinære generalforsamling.
  • Virksomhederne vælger selv mellem revision og udvidet gennemgang. Den udvidede revision skal ses som en light udgave af den traditionelle revision. De fleste forventes at vælge den udvidede revision.

Fakta om branchereglen

  • Reglen gælder for en række bestemte brancher, herunder alle typer af restaurations- og cateringvirksomheder, vognmandsvirksomheder, virksomheder, der driver webportaler, webhosting, databehandling mv. samt de fleste bilhandlere – herunder både detail og engros samt personbiler, varebiler og minibusser.
  • Virksomhederne med en omsætning på over 5 mio. kr. skal have en revisorerklæring på deres årsregnskab. Der er ikke krav om en erklæring med sikkerhed, men kun om assistance med opstilling af regnskabet. Virksomheder inden for de omfattede brancher, som både i 2022 og 2023 har en nettoomsætning, der overstiger beløbsgrænsen, skal have en revisorpåtegning på deres regnskab for 2023.

Har du brug for rådgivning?

Er du usikker på, hvordan reglerne påvirker lige præcis din virksomhed, står vi gerne klar til at hjælpe.