Nyhed

Godtgørelse af afgifter: energi- og vandafgift i 2023

Linda-Sophia Danielsen 120x120
Af:
insight featured image
Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort energiafgiften af den energi, som virksomhederne anvender i deres virksomheder. Det er vigtigt at bemærke, at der som udgangspunkt ikke kan opnås godtgørelse af energi- og vand forbrugt af fx lejere., og afgifterne skal derfor viderefaktureres til lejerne.
Contents

Elektricitet

Som bekendt blev reglerne for godtgørelse af elafgiften ændret markant i 2021, da den reducerede godtgørelsessats for elforbrug til opvarmning, aircondition og varmt vand blev fjernet, hvilket betød, at momsregistrerede virksomheder ikke længere skulle fordele forbruget imellem forbrug af denne type og andet forbrug, det såkaldte procesforbrug.

Fra 1. januar 2021 er der kun en godtgørelsessats, som virksomhederne skal være opmærksom på.

Fra 1. januar 2023 får det liberale erhverv ret til godtgørelse på lige fod med de andre momsregistrerede virksomheder. Det betyder, at fra denne dato kan liberale erhverv som inkluderer bl.a. advokater, revisorer, bureauer, og forlystelser m.fl. få godtgørelse af elafgiften jf. nedenstående skema.

Desuden er der vedtaget en lov som sænker elafgiften markant for første halvår 2023, hvor den kun udgør 0,8 øre pr. kWh. For andet halvår af 2023 udgør elafgiften 69,7 øre pr. kWh.

 

Brændsler (gas, kul og olie)

Virksomhederne skal fortsat fordele forbrug af brændsler såfremt de anvender brændsler til både procesformål og opvarmning af rum eller vand, da der alene er godtgørelse for afgiften af brændsler, som er anvendt til procesformål.

I 2023 udgør godtgørelsesprocenten 92,95%.

 

Godtgørelsessatser 2023

Afgiftssatserne ændres år for år, og i 2023 er godtgørelsessatserne for de mest anvendte energiprodukter og vand:

Godtgørelse: elektricitet og el

Såfremt du har spørgsmål til din virksomheds muligheder for godtgørelse af energi- og vandafgift, er du velkommen til at kontakte Linda-Sophia Danielsen, telefonnummer 35 27 52 79 eller mail linda.danielsen@dk.gt.com.