Nyhed

Reglerne for kantinemoms

Kantine-buffet featured
Hvis din virksomhed har en kantineordning, som sælger mad til medarbejderne, er I som udgangspunkt forpligtet til at betale salgsmoms. Vi gennemgår kantinemoms, og hvordan du afregner salgsmomsen korrekt for kantineleverancer.

Mange virksomheder tilbyder deres medarbejdere en kantineordning, hvor medarbejderne kan spise frokost til en fordelagtig pris. Salget afregnes ofte via medarbejdernes løn og til en pris, der er lavere end omkostningerne forbundet med indkøbet og fremstillingen af maden.

Hvis din virksomhed har en kantineordning eller en fælles kantine, som sælger mad- og drikkevarer til medarbejderne uden, at salget dækker virksomhedens omkostninger forbundet med kantinen, er I omfattet af reglerne for kantinemoms.

Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt for virksomheden at betale salgsmoms af den betaling, der modtages fra medarbejderne. I skal afregne en salgsmoms, som beregnes efter en af de gældende ordninger for kantinemoms.

 

Hvem gælder reglerne for?

Det er uden betydning, om jeres virksomhed har egen kantine, der selv fremstiller maden, eller om I køber maden fra en cateringvirksomhed eller kantineoperatør. Hvis maden videresælges til medarbejderne, er I omfattet af reglerne for kantinemoms.

Reglerne gælder for alle virksomheder, der sælger mad- og drikkevarer til deres medarbejdere med tab. De gælder derfor også virksomheder, som ellers er momsfritaget – for eksempel hospitaler, forsikringsselskaber mv.

Reglerne gælder dog ikke, hvis:

  • Virksomheden leverer gratis mad og drikke til sine medarbejdere.
  • Kantinedriften er outsourcet til en ekstern kantineoperatør, som selv står for salget, og som opkræver betaling direkte fra medarbejderne.
  • Salgsprisen på mad- og drikkevarer til medarbejdere overstiger varernes indkøbs- eller fremstillingspris.

 

Hvordan opgøres kantinemomsen?

Under reglerne for kantinemoms kan den faktiske salgspris ikke anvendes som momsgrundlag. Dette skyldes, at der ikke findes nogen sammenlignelige leverancer for kantinens levering af ydelser til medarbejderne. Momsen skal derfor i stedet beregnes på grundlag af indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Der findes flere måder, hvorpå I kan opgøre kantinemomsen. I kan enten foretage en konkret beregning af kantinemomsen, eller I kan benytte en af de to forenklede ordninger, som Skattestyrelsen har udarbejdet til opgørelse af kantinemoms.

I skemaet herunder kan du se de to forenklede ordninger samt eksempler på, hvordan beregningen kan se ud:

Forenklet ordning 1: Egen kantine Momseksempel Forenklet ordning 2: Ekstern leverandør Momseksempel
Indkøb af råvarer (ekskl. moms) 500.000 kr. Samlet indkøbspris (ekskl. moms) 750.000 kr.
+ Tillæg på 5 % til dækning af kantinedrift + 25.000 kr. - Lønandel - 225.000 kr.
+ Løn til egne kantinemedarbejdere (75 % til indkøb, tilberedning og salg) + 150.000 kr. + 75 % af lønnen til indkøb, tilberedning og salg + 168.750 kr.
    + Tillæg på 2,5 % til drift og vedligehold af køkken + 17.344 kr.
Momsgrundlag 675.000 kr. Momsgrundlag 711.094 kr.
Salgsmoms (25 % af momsgrundlaget) 168.750 kr. Salgsmoms (25 % af momsgrundlaget) 177.774 kr.

 

Reduktion i kantinemomsen

Kantinemoms skal kun betales af salget til medarbejderne. Derfor skal beløbet reduceres med indkøb til andre formål – for eksempel bespisning af medarbejdere eller gæster i forbindelse med møder.

Reduktionen omfatter:

  • Møder med kunder
  • Møder med forretningsforbindelser
  • Personalemøder med fagligt indhold

Momsen af indkøb til kantinen til uplanlagt overarbejde skal heller ikke medregnes i kantinemomsen.

I stedet for at udarbejde et nøje skema over indkøb til møder, kan virksomheden vælge en reduktion på 3 % af momsgrundlaget beregnet efter den forenklede ordning. Mange virksomheder vælger denne reduktion, da den typisk gør beregningen mere overskuelig.

 

Momsfradrag for kantineomkostninger

Er kantinemomsen opgjort og afregnet korrekt, er der også fuldt momsfradrag for indkøbene til kantineleverancer. Hvis din virksomhed ikke betaler salgsmoms af kantineleverancer, har I derimod ikke ret til momsfradrag.

Derudover er der heller ikke ret til momsfradrag for omkostninger til forplejning, som stilles gratis til rådighed for medarbejderne – for eksempel kaffe, frugtordninger og lignende. Dette skyldes, at der ikke indberettes salgsmoms for disse ordninger.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Hvis din virksomhed har en kantineordning, som sælger mad til medarbejderne, er det vigtigt at sikre, at jeres kantinemoms er opgjort og afregnet korrekt.

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til at opgøre og afregne virksomhedens kantinemoms? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.