Nyhed

Godtgørelse af afgifter: energi- og vandafgift i 2022 & 2023

Billede med vindmøller
Denne artikel er opdateret ultimo 2022.
Contents

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort energiafgiften af den energi, som virksomhederne anvender i deres virksomheder. Det er vigtigt at bemærke, at der som udgangspunkt ikke kan opnås godtgørelse af energi og vand forbrugt af fx lejere.

Elektricitet

Fra 1. januar 2021 blev reglerne for godtgørelse af elafgiften lempet markant, da den reducerede godtgørelsessats for elforbrug til opvarmning, aircondition og varmt vand blev fjernet. Ændringen betød, at momsregistrerede virksomheder ikke længere skulle opdele forbruget mellem forbrug af denne type og andet forbrug (det såkaldte procesforbrug). Fra 1. januar 2021 var der alene en godtgørelsessats, som virksomhederne skulle være opmærksom på.

For de liberale erhverv, som inkluderer bl.a. advokater, revisorer, bureauer m.fl., gælder der fortsat særlige regler. De liberale erhverv har kun ret til godtgørelse af elafgiften for den del af elforbruget, som er anvendt til opvarmning, aircondition eller varmt vand.

Fra 1. januar 2023 vil de liberale erhverv dog have ret til godtgørelse på lige fod med de andre momsregistrerede virksomheder.

Brændsler (gas, kul og olie)

Virksomhederne skal fortsat fordele forbrug af brændsler, såfremt de anvender brændsler til både procesformål og opvarmning af rum eller vand, da der alene er godtgørelse for afgiften af brændsler anvendt til procesformål.

I 2022 udgør godtgørelsesprocenten 92,86%.

Afgiftssatserne ændres år for år, og i 2022 er godtgørelsessatserne for de mest anvendte energiprodukter og vand:
imagefaduh.png


Såfremt du har spørgsmål til din virksomheds muligheder for godtgørelse af energi- og vandafgift, er du velkommen til at kontakte os.