Nyhed

Danmark og Frankrig har indgået en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst

insight featured image
Contents

Danmark og Frankrig har ikke haft en dobbeltbeskatningsoverenskomst siden den tidligere dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev opsagt af Danmark i 2008.

Med den nye overenskomst kan danske pensioner udbetalt til pensionister, der bor i Frankrig fremover beskattes i Danmark. Til gengæld tages der højde for den skat, der betales af pensionen i Frankrig ved opgørelsen af den danske skat. Skattesatsen er lavere i Frankrig end i Danmark, hvorfor den samlede skat af danske pension forventes at blive på niveau med den danske skat. Skatteministeriet forventer, at der ikke vil være en skattemæssig fordel ved at flytte til Frankrig med sin pension, da pensionen fortsat vil blive beskattet i Danmark.

Med aftalen får danske virksomheder i Frankrig væsentlige færre administrative byrder og forbedrede vilkår i samhandlen med franske virksomheder, der er på niveau med de vilkår, som deres konkurrenter fra andre lande bliver mødt med i Frankrig.

Overenskomsten forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2023, men der skal ske en ratifikation af overenskomsten i begge lande førend den træder i kraft.

Vi kender endnu ikke overenskomsten i detaljen, og ved derfor endnu ikke, om der indbygget en eventuel overgangsperiode, men vi vil løbende opdatere.