Nyhed

Varesalg til private i andre EU-lande

insight featured image
Contents

Fjernsalg – momsregler

Virksomheder, som har fjernsalg, skal pålægge salget dansk moms, indtil de overskrider den såkaldte fjernsalgsgrænse, som er registreringsgrænsen i de enkelte EU-lande, hvor kunderne bor. Bemærk at registreringsgrænsen kan variere fra land til land.

De nuværende regler for fjernsalg – frem til 1. juli 2021

Reglerne vedrørende fjernsalg skal anvendes, når virksomheder har salg af varer til private personer i andre EU-lande.

De forskellige EU-lande har hver fastsat en grænse for, hvornår man som virksomhed skal lade sig registrere i det pågældende land. Du kan finde en oversigt over registreringsgrænserne i en oversigtstabel længere nede på siden.

Før du som virksomhed overskrider fjernsalgsgrænsen, kan man sælge varerne med dansk moms uden at skulle lade sig registrere i det pågældende EU-land.

Hvis og når grænsens overskrides, skal der ske momsregistrering i salgslandet. Registreringspligten indtræder ved følgende beløbsgrænser:

Man skal lade sig registrere fra det tidspunkt, hvor registreringsgrænsen overskrides.

Registreringsgrænse på
35.000 Euro **

Registrerings-grænse på 100.000 Euro **

Belgien

Bulgarien

Cypern

England *

Estland

Finland

Grækenland

Frankrig

Irland

Kroatien

Letland

Holland

Litauen

Malta

Polen

Italien

Portugal

Rumænien

Slovakiet

Luxemburg

Slovenien

Spanien

Sverige

Tyskland

Tjekkiet

Ungarn

 

Østrig

* England er trådt ud af EU pr. 31.12.2020.

** De lande som ikke anvender Euro, har omregnet denne sats til national valuta, fx i DK er grænsen 280.000 kroner

Fjernsalg til Norge

Ved salg til privat forbruger i Norge gælder de samme regler som ved salg til lande udenfor EU. Den danske virksomhed kan udstede en faktura uden dansk moms. Dog skal man være opmærksom på, at man som virksomhed skal kunne dokumentere, at varen har forladt EU. Dette kan dokumenteres med følgende dokumenter:

  • Fakturakopi
  • Korrespondance med køber
  • Fragtbrev
  • Eller lign.

Ydermere skal man være opmærksom på, at Norge har en registreringsgrænse på NOK 50.000 ved grænseoverskridende salg. Dog gælder der nogle særlige regler, hvis privatforbrugeren selv står som importør. I så fald skal den danske virksomhed ikke momsregistreres i Norge, selvom beløbsgrænsen overskrides, idet køberen selv har ansvar for betaling af moms mv.

VOEC-ordningen

VOEC-ordningen trådte i kraft 1. april 2020 og er en ordning, som har betydning for importen af varer til Norge, som har en værdi på under NOK 3.000. Sælger du en vare til en privatkunde i Norge, hvor varens værdi er under NOK 3.000, kan salget ske uden at blive pålagt told. Dette kræver dog, at du som virksomhed er registeret i VOEC-ordningen. Denne ordning er et simplificeret registrerings- og indrapporteringssystem, hvor virksomheder har mulighed for at beregne og opkræve den norske moms ved salget samt afregne kvartalsvis med Skatteetaten. Sælger du varer med en værdi over NOK 3.000, skal du stadig betale moms og told, når varerne ankommer til Norge.

Bemærk at der blot er tale om, at den enkelte vare ikke må overstige NOK 3.000, men den samlede forsendelse / faktura må gerne være højere end NOK 3.000.
 

Hvad skal du bruge for at blive momsregistreret i andre EU-lande?

For at blive momsregistreret i andre lande kræver det, at man kontakter de lokale myndigheder. Proceduren kan variere fra land til land, men som ofte ses det, at man skal udfylde en blanket med virksomhedens oplysninger og vedhæfte de påkrævede bilag. Det kan være bilag som:

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtægter
  • Registreringscertifikat fra hjemland
  • Billede-ID af virksomhedens ejere


Nogle lande kan efterspørge yderligere dokumentation og kan kræve, at ovenstående dokumenter er på engelsk eller lokalt sprog. Tilmed er det påkrævet i nogle af landene, at dokumenterne er notarstemplet.

En registreringsproces kan tage op til flere måneder, og derfor anbefaler vi, at man sætter god tid af til at blive registeret, så man bliver registeret i det pågældende land rettidigt, således at man undgår bøder ved forsinket registrering samt forsikret indberetning af moms.

Nye regler fra 1. juli 2021

Fra 1. juli 2021 bliver momsreglerne for salg til private i EU ændret, så moms på salg af både varer og ydelser til private i EU skal indberettes og betales i køberens land. Varesalget bliver dog alene omfattet af reglerne, hvis du som sælger også, direkte eller indirekte, står for transporten til kunden.

Registreringsgrænsen bliver fastsat til EUR 10.000, hvilket betyder, at hvis din virksomhed sælger for mindre end dette beløb til private i EU inden for et kalenderår, kan du fortsat nøjes med at indbetale momsen i Danmark. Du kan dog frivilligt vælge at tilmelde dig ordningen, selvom om dit salg er under EUR 10.000 om året.

Det betyder også, at danske virksomheder skal betale moms i alle de EU-lande, hvor de sælger varer og ydelser til private, når beløbsgrænsen er overskredet. Dette vil ske via Skattestyrelsens hjemmeside, Tast-Selv.

De nye regler betyder, at hvis du sælger varer til privatpersoner i andre EU-lande, behøver du ikke længere at bekymre dig om fjernsalgsgrænser mm., da du fremadrettet kan betale momsen i de pågældende lande via Skattestyrelsens hjemmeside i Danmark og dermed undgå at skulle momsregistreres i dine kunders lande, som det er tilfældet efter de nugældende regler, når du overskrider fjernsalgsgrænsen.