Nyhed

Regeringens bilpakke ændrer reglerne om beskatning af fri bil

ContributorName(contributor, true)
Af:
insight featured image
Contents

Regeringen indgik i december en aftale med sine støttepartier om afgifter på biler m.v. Aftalen indeholder dog også en ændring af reglerne for beskatning af fri bil.

Der bliver tale om en omlægning, hvor der lægges større vægt på, om bilen er grøn.

Beskatningsgrundlaget beregnes i dag som 25% af bilens værdi op til 300.000 DKK og 20% af den del af bilens værdi, der overstiger 300.000 DKK. Miljøtillægget medregnes med 150% af den årlige ejerafgift/vægtafgift.

For en bil til 500.000 kr. og en ejerafgift på 330 kr. pr. halvår eller 2.180 kr. pr. halvår, vil beskatningsgrundlaget udgøre:

Ændring af miljøtillæg

Ændringerne medfører, at miljøtillægget forhøjes til 250% i 2021, 350% i 2022, 450% i 2023, 600% i 2024 og fra 2025 medregnes miljøtillægget til beskatningsgrundlaget med 700%.
 

Ændring af satser for beregningen

Satsen på 25% af bilens værdi op til DKK 300.000 reduceres med 0,5% årligt fra 2021, og satsen på 20% af bilens værdi over DKK 300.000 øges med 0,5% årligt fra 2021, så der fra og med 2025 kun skal anvendes en sats på 22,5%.

Så fra 2025 vil ovenstående to beregninger se således ud:


Ændringen medfører altså en lille stigning for medium bilen med lav ejerafgift og en stigning på knap 20% for den mindre miljørigtige bil, som kører mellem 12,5 og 13,2 km pr. liter.

For biler over 600.000 kr. vil omlægningen af procentsatserne medfører et højere beskatningsgrundlag efter omlægningen. For en Tesla til 850.000 kr. vil omlægningen betyde en stigning i beskatningsgrundlaget på ca. 10.000 kr., når reglerne er fuldt indfaset i 2025. 

Så det bliver de dyreste biler og de mindst grønne biler, som vil opleve en skærpet beskatning, mens de billigste biler, det vil sige dem til under 300.000 kr., vil opleve en lempelse. Lempelsen vil dog blive udhulet, hvis bilen ikke er miljørigtig. 

Ladestandere

Det er besluttet at skattefritage værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere opsat på medarbejderens bopæl i forbindelse med fri bil. Herover skal der ikke længere ske beskatning af medarbejderen, hvis ladestanderen overgår til privat brug, hvis medarbejderen har været beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder inden overdragelsen.
 

Ikrafttrædelse

Det er aftalt, at ændringerne skal have virkning fra og med 1. juli 2021 for alle medarbejdere, der beskattes af fri bil.