Nyhed

Momslån: Deadline for tilbagebetaling udskydes

Lommeregner
Contents

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i september at udskyde betalingsfristen for momslån med forfaldsdato hhv. 1. november 2021 og 1. februar 2022. For begge gælder nu, at lånet skal tilbagebetales senest 1. april 2022 – altså mellem to og fem måneder senere end oprindeligt og i øvrigt samme dag, som A-skattelån også forfalder.

Ved samme omgang blev det vedtaget at udvide perioden for afdragsordning på skattekontoen fra 12 til 24 måneder (med en rente på 0,7% pr. måned). Har man udfordringer med at betale et skatte- eller afgiftskrav, er det nu altså – under visse betingelser – muligt at oprette en afdragsordning og betale beløbet over en periode på op til to år.

Regeringen lægger yderligere op til at forlænge garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit. Den oprindelige garantiordning blev i foråret forlænget til 30. september 2021 og forlænges nu altså yderligere til årets udgang. Således kan virksomheder, der – grundet økonomisk modvind under Coronakrisen – ikke kvalificerer sig til et banklån på normale markedsvilkår, søge om lån i op til seks år med en statsgaranti på 80-90%.

Dansk økonomi er efter en hård start på året igen i fremgang. Tanken bag de vedtagne tiltag er bl.a. at give lidt luft til en lang række virksomheder og selvstændige fra de brancher, der har været særligt hårdt ramt af pandemien, og gøre det muligt at planlægge tilbagebetalingen af eventuel gæld over længere tid.