Nyhed

Grant Thornton slutter sig til Net Zero Financial Service Providers Alliance

insight featured image
Contents

Artikel af Campbell McIlroy, Director


Regeringers kraftigt stigende interesse for at tackle klimaændringer tager fart, når verdens ledere i disse dage deltager i COP26 i Glasgow.

I september i år var den internationale revisionsbranche i form af GPPC* repræsenteret i diskussioner med den FN-sponsorerede Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)** - en potent sammenslutning af regerings-, ikke-regerings- og investororganisationer.

GFANZ har arbejdet på at opbygge en alliance af finansvirksomheder, herunder revisorer, der vil forpligte sig til mål og handlinger relateret til klimaforandringer.

GFANZ har tidligere udsendt en pressemeddelelse om Net Zero Financial Service Providers Alliance sammen med navnene på de støttende virksomheder og organisationer, som var en del af New York Climate Week, der blev afholdt i september i år.

Peter Bodin, der er global CEO for Grant Thornton International, udtaler: “Jeg håber at I er enige i, at GFANZ-alliancen ikke kun er det rigtige for os at gøre som netværk; Det er også på linje med et af netværkets strategiske nøgleprincipper om at forbedre netværkets bæredygtighed. Derfor spiller GTIL en vigtig rolle i at støtte medlemsvirksomhederne til at leve op til forpligtelserne i GFANZ.”

I forbindelse med lanceringen kommenterede GFANZ-alliancen: “At opnå et klimaneutralt finansielt system kræver, at afgørende tjenester og produkter, der støtter hvordan finansielle beslutninger tages, også er på linje med princippet om klimaneutralitet. Finansielle tjenesteudbyderes data, produkter og tjenester er blandt de kritiske komponenter, der informerer kapitalstrømmen. Grant Thorntons tilslutning til alliancen markerer et væsentligt skridt fremad i forhold til at støtte overgangen til en klimaneutral global økonomi.”

Deltagelse i alliancen kræver, at hvert medlem (inklusive Grant Thornton) underskriver en forpligtelse i otte dele relateret til:

  1. 1. Hvordan vi styrer vores eget CO2-fodaftryk; og
  2. 2. Hvordan vi styrer leveringen af vores tjenester, da de kan relatere til CO2-udledning.


Specifikt vil Grant Thornton som revisorer (1) forpligte os til at "støtte målet om netto nul drivhusgasemissioner inden 2050 eller tidligere" og (2) forpligte os til at holde revisionsklienter ansvarlige for at give alle klimarelaterede oplysninger, der kræves af relevante regnskabsstandarder. En forpligtelse, der allerede er inkluderet i vores professionelle ansvar.


Hvis du ønsker at læse mere, kan de otte dele i forpligtelsen samt yderligere oplysninger findes her: https://www.netzeroserviceproviders.com/

 

*GPPC: The Global Public Policy Committee, der består af de seks globale netværk, inklusive de fire store, BDO og Grant Thornton.

**GFANZ: en alliance af finansorienterede professioner, der vil forpligte sig til mål og handlinger relateret til klimaændringer. Alliancen vil omfatte aktie- og værdipapirbørser, kreditvurderingsbureauer, indeksudbydere, udbydere af bæredygtig rating og proxy- forskning, investeringsrådgivere og revisorer.