Nyhed

De skattemæssige konsekvenser af regeringens reformudspil ”Danmark kan mere I”

insight featured image
Contents

På et pressemøde tirsdag den 7. september 2021 fremlagde regeringen deres reformudspil ’Danmark kan mere I’, der bl.a. omfatter en række konkrete tiltag, som skal styrke beskæftigelsen og fremme Danmark i den grønne omstilling.

På skatteområdet er der fire punkter, som vi hæfter os ved, skal være med til at finansiere udspillet:

  • Øget aktieskat,
  • Øget skat på positiv nettokapitalindkomst,
  • Stramning af afskrivningssatsen for bygninger, og
  • Afskaffelse af den grønne check

Regeringen foreslår i sit udspil, at aktieindkomstbeskatningen over de næste tre år skal stige fra de nuværende 42% til 45%, og at skatteloftet vedrørende positiv nettokapitalindkomst skal hæves fra de nuværende 42% til 45%. 

Derudover foreslår regeringen, at afskrivningssatsen for bygninger skal strammes, således at bygninger afskrives over flere år. Der er endnu ikke fremlagt oplysninger om, hvor meget satsen skal strammes.

Der vil ske en afskaffelse af den grønne check for alle andre end pensionister. Den supplerende grønne check for børn forhøjes til 240 kr. pr. barn. Den grønne check har eksisteret siden 2010 og er en skattefri kompensation for afgiftsforhøjelser.

Læs hele reformudspillet her.

Et lille plaster på såret er, at elafgiften sænkes med 23 øre pr. kWh frem mod 2030 – en nedsættelse på 23 øre over ni år.