Nyhed

Aftale om udfasning af hjælpepakker og sommer- og erhvervspakke

insight featured image
Contents

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker. Hjælpepakkerne bliver gradvist udfaset, i takt med at samfundet åbnes mere og mere, og sommer- og erhvervspakken påtænkes at sætte gang i turisme- og oplevelsesøkonomien.

Pr. 1. juli 2021 ophører de generelle hjælpepakker

Regeringen og aftalepartierne har aftalt, at de generelle hjælpepakker ophører pr. 1. juli 2021 og erstattes af nye tilpassede ordninger med et særligt fokus på udsatte virksomheder.

Vi giver nedenfor et overblik over de tilpassede kompensationsordninger – herunder vigtige datoer.


Faste omkostninger

Kompensationsordningen i sin nuværende form ophører den 1. juli 2021, hvorefter en ny kompensationsordning for faste omkostninger og faste omkostninger light træder i kraft.

Om den nye ordning:

 • Den nye ordning vil gælde fra den 1. juli 2021 og til og med den 20. september 2021
 • Der vil være et skærpet krav til omsætningsnedgang på 45%
 • Ordningen vil være baseret på den eksisterende trappemodel, hvilket betyder at man ved en omsætningsnedgang på 45% får en kompensationssats på 55%
 • Ordningen vil også kunne anvendes af tvangslukkede virksomheder eller virksomheder, der grundet lokale nedlukninger bliver ramt af tvangslukning, og gælder ligeledes for institutioner med minimum 50% offentlig støtte

Selvstændige

Kompensationsordningen i sin nuværende form ophører den 1. juli 2021, hvorefter en ny kompensationsordning for særligt udsatte selvstændige træder i kraft.

Om den nye ordning:

 • Den nye ordning vil gælde fra den 1. juli 2021 og til og med den 30. september 2021
 • Ordningen kan benyttes af selvstændige med et omsætningstab på minimum 45% samt tvangslukkede selvstændige uden omsætning
 • Ordningen kan benyttes af selvstændige med minimum én fuldtidsansat, eller hvis der er modtaget kompensation for faste omkostninger
 • Selvstændige med ansatte kan få kompenseret 90% af deres omsætningstab, dog maks. 33.000 kr. pr. måned. Øvrige selvstændige kan få maks. 30.000 kr. i kompensation pr. måned for juli og august 2021 og 20.000 kr. for september 2021
 • Selvstændige, som har forbud mod at holde åbent, og som har ansatte, kan få kompenseret 100% af deres omsætningstab, dog maks. 33.000 kr. pr. måned. Øvrige selvstændige kan ligeledes få kompenseret 100%, dog maks. 30.000 kr. i kompensation pr. måned for juli og august 2021 og 20.000 kr. for september 2021.
 • Modtager man mere end 23.000 kr. i kompensation pr. måned, kan der i kompensationsperioden maksimalt tages 23.000 kr. ud af virksomheden pr. måned. Dette gælder både for virksomheder der kan holde åbent og virksomheder som er ramt af forbud mod at holde åbent.
   

Udfasning af lønkompensation

Der er endnu ikke indgået aftale om udfasning af lønkompensationsordningen. Af aftalen fremgår det dog, af regeringen vil indkalde arbejdsmarkedets parter til drøftelse af udfasningen. 


Låne- og garantiordninger

For at sikre en god udfasning af kompensationsordningerne forlænges fristen for garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til hhv. SMV’er og store virksomheder med tre måneder til og med den 30. september 2021. Ligeledes forlænges COVID-19-matchfinansieringsordningerne i Vækstfonden med tre måneder til og med den 30. september 2021. Samtidig justeres matchfinansieringsordningerne, således at kravet om privat medfinansiering hæves til 33%, ligesom der vil være et større krav til, at virksomheden skal være negativt påvirket af COVID-19.


Kulturområdet mv.

Støtte til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. forlænges til den 30. september 2021. Herefter vil der blive taget stilling til, om der er behov for endnu en forlængelse.

Rejsegarantifonden

Garantiordningen med et loft på 1,5 mia. kr. til Rejsegarantifonden videreføres så den gælder til og med den 30. september 2021. Tabsrammen på 300 mio. kr. forlænges tilsvarende med udløb den 1. januar 2024.

Selvstændige får lempeligere adgang til dagpenge

Personer, som er eller var på en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i tre måneder op til kompensationsordningens ophør, får mulighed for fra – juli 2021 – at melde sig ind i dagpengesystemet uden et forudgående a-kassemedlemskab.

Det gælder følgende midlertidige kompensationsordninger:

 • Kompensationsordningen for selvstændige
 • Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst
 • Kompensationsordningen for kombinatører med blandet indkomst
 • Den midlertidige kunststøtteordning

Om ordningen:

 • Ved indmeldelse bliver man medlem med 12 måneders tilbagevirkende kraft og skal betale for 12 måneders kontingent
 • Ved indmeldelse forpligter man sig til at være medlem af a-kassen i et år fremadrettet
 • Derudover gælder almindelige krav såsom beskæftigelseskravet

Sommer- og erhvervspakke

Udover ovenstående elementer fra aftalen er der bl.a. også indgået aftale om initiativer, som skal sparke især den danske turisme- og oplevelsesøkonomi i gang.

Herunder bl.a.:

 • 295 mio. kr. til kickstart af turismeerhvervet i Danmark
 • 110 mio. kr. til billigere indenrigstransport i sommerperioden
 • 330 mio. kr. til tiltag på kulturområdet
 • 400 mio. kr. til udsatte sektorer

Nogle af initiativerne kræver hastelovgivning, ligesom der er lagt op til, at regeringen vil indkalde partierne bag aftalen til forhandling omkring den endelige udmøntning af sommer- og erhvervspakken. Vi afventer bekendtgørelserne, hvor vi vil blive klogere på præcist, hvad de enkelte dele af aftalen kommer til at bestå af.

Du kan læse hele aftalen her.
 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.