article banner
Nyhed

Støtteordning til danske kunstnere

Coronavirus rammer danske kunstnere, som i øjeblikket er begrænsede i at udøve deres kunst. Nu skal en særskilt støtteordning hjælpe dem.

Støtteordningen er med virkning i perioden 9. marts til 8. juni 2020 og kan søges af kunstnere med en samlet A- eller B-indkomst og skattepligtigt overskud i selvstændig virksomhed på mellem 100.000 – 800.000 kr. om året i et af indkomstårene 2017, 2018 eller 2019. Kunstneren skal have en tilknytning til den danske kunstscenen inden for fx film, billedkunst, musik eller litteratur.

Ansøgning til støtteordningen åbner den 27. april og skal ske via Kulturministeriets hjemmeside. Ansøgningsfristen for kunststøtte er den 15. maj 2020.


Støtteordningens dækning

Kunstnere, der hører under ovennævnte gruppe, kan få dækket op til 75 % af deres forventede tab i perioden, dog højest 23.000 kr. om måneden. Støtten gives til kunstnere, som forventer et tab i A- eller B-indkomst og skattepligtigt overskud på minimum 30 %. Tabet kan fx skyldes manglende salg af bøger og aflyste koncerter, forestillinger eller foredrag.

Det er et krav, at kunstneren ikke har en indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Overstiger kunstnerens indkomst beløbet ved udgangen af 2020, skal støtten tilbagebetales.


Anden økonomisk støtte

For at modtage støtteordningen, er det et krav, at kunstneren ikke har modtaget andre hjælpepakker eller former for COVID-19 kompensation i perioden 9. marts til 8. juni 2020. Derudover er det ikke tilladt at modtage offentlige ydelser, herunder dagpenge. Supplerende dagpenge er tilladt, men modregnes i støtteordningen.

Det er ydermere ikke muligt at søge støtte for udgifter, som dækkes af ansøgerens forsikring.


Har du spørgsmål om kunststøtteordningen, er du altid velkommen til at kontakte din revisor.