article banner
Nyhed

Nye tiltag skal hjælpe dansk erhvervsliv gennem Corona-virus

Forældet: Regeringen har justeret tiltagene, som er angivet i denne artikel. Læs i stedet vores opdaterede guide om hjælpepakker, garantiordninger m.v. her.

Flere virksomheder mærker effekten af COVID-19, også kendt som Corona-virus. Den 10. marts 2020 kom regeringen derfor med en række tiltag, som skal hjælpe dansk erhvervsliv gennem epidemien. Den 11. marts 2020 blev tiltagene yderligere skærpet.


(Opdateret 16. april 2020)

Spredningen af Corona-virus har indtil nu medført rejseforbud, aflysning af en række arrangementer og nedgang i virksomheders ordreindgange med tab af indtægt til følge. Virussen rammer altså ikke kun mennesker, men også erhvervslivet, som oplever så store tab af produktion og efterspørgsel, at det bliver svært at indhente, når epidemien aftager.

Derfor vedtog regeringen tirsdag d. 10. marts 2020 tre tiltag, som skal hjælpe de trængte virksomheder. De tre tiltag indebærer:

  • Kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med mere end 1.000 deltagere, samt arrangementer, som var tiltænkt folk i en særlig COVID-19 risikogruppe, såsom ældre eller syge.
  • Virksomheder får lov til at udskyde indbetalingen af moms, AM-bidrag og indkomstskat.
  • Oprettelse af en Corona-enhed bestående af regeringen og repræsentanter fra erhvervslivet, som sammen skal drøfte målrettede og konkrete forslag til tiltag, som kan afhjælpe udfordringerne i erhvervslivet. I først omgang vil fokus være på transporterhvervene, turisme og oplevelsesøkonomien.

Den 11. marts 2020 meddelte regeringen, at arrangementer for mere end 100 personer skal aflyses, samt at både private og offentlige virksomheder så vidt muligt skal varetage deres arbejde hjemmefra.


Hvad betyder tiltagene for din virksomhed?

For virksomheder i oplevelsesøkonomien medfører de nye tiltag en mulighed for kompensation. Arrangører har siden marts kunne søge kompensation for arrangementer i perioden 6. - 31. marts 2020, men regeringen har nu forlænget perioden således, at arrangementer frem til 9. juni 2020 også indgår i kompensationsordningen. Det kan derudover være en god idé at inddrage din revisor, hvis du som arrangør skal søge kompensation, da regeringen kræver en lang række dokumentation bl.a. vedr. dit regnskab og/eller budget for arrangementet.

Har du en stor virksomhed, kan du med regeringens nye tiltag få en forlængelse på momsbetalingen på 30 dage. Har du derimod en lille eller mellemstor virksomhed, er der endnu ikke truffet beslutning om en forlængelse af afgiftsperioden på moms. Regeringen er desuden ved at undersøge, om det er muligt at forlænge fristerne for små og mellemstore virksomheder som afregner moms halvårligt og kvartalsvis. Betalingsfristen for store virksomheder som afregner moms månedsvis udskydes således:

Faktaark_coronavirus-tabel1.gif

For både små, mellemstore og store virksomheder gælder dog, at betalingsfristen for AM-bidrag og skat udskydes med fire måneder. Betalingsfristerne for AM-bidrag og A-skat udskydes således:

Faktaark_coronavirus-AM.gif

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvorledes de forskellige lønsystemer vil blive sat op til at håndtere udskydelse, ligesom det er uvist, om det er muligt at indbetale inden de nye betalingsfrister. Grant Thornton undersøger dette nærmere og opdaterer nyhedsbrevet løbende.

Kontakt din revisor ved spørgsmål om ovenstående, eller læs mere her

Nødvendigt for erhvervslivet

Hos Grant Thornton følger vi epidemiens udvikling nøje og er glade for, at regeringen så hurtigt har reageret med tiltag, der kan hjælpe virksomhederne ved bl.a. at udskyde indbetalingen af skat. Vi tilslutter os dog også Dansk Erhverv, som påpeger, at der er brug for yderligere initiativer, hvis erhvervslivet skal klare sig igennem epidemien med skindet på næsen.