Nyhed

Nye finanspolitiske initiativer skal skabe økonomisk tryghed

insight featured image
Contents

Mandag den 9. november præsenterede Finansministeriet regeringens seneste initiativer for at sikre Danmark under coronakrisen og skabe en grøn genstart af Danmark.


Det meste af verden er i øjeblikket ramt af anden bølge af coronakrisen, og selvom vi i Danmark bl.a. står med en stor nedlukning i Nordjylland, så klarer Danmark sig generelt godt igennem krisen ift. mange andre lande. Det fortalte Finansminister, Nicolai Wammen, på et pressemøde mandag den 9. november 2020.

På pressemødet fremlagde Finansministeren også en række nye finanspolitiske initiativer, som skal skabe større økonomisk tryghed og sikre danske arbejdspladser. Disse emner vil også have et særligt fokus i forhandlingerne om finansloven 2021, som indledtes den 9. november og som skal skabe en grøn genstart af Danmark efter coronakrisen.

Initiativerne, som blev præsenteret ved pressemødet, skal sikre hurtigst mulig hjælp, mens finansloven forhandles, og omfatter bl.a.:


Eksportpakke på 500 mio. kr.

Trods coronakrisen har dansk eksport klaret sig flot, men med anden bølge øges usikkerheden på eksportmarkedet, og derfor indføres en eksportpakke på 500 mio. kr. årligt fra 2021-2023. Eksportpakken har tre spor:

  1. Eksportfremme- og rådgivning: regeringen afsætter 75 mio. kr. i 2021 og 105 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til eksportfremme, samt et styrket myndighedssamarbejde. Det skal bl.a. understøtte grønne eksportinitiativer.
  2. Life science strategi: dette spor skal understøtte god patientbehandling, arbejdspladser samt vækst og velfærd i Danmark med henblik på fortsat voksende eksport. Det er foreslået at afsætte 70 mio. kr. årligt fra 2021-2023.
  3. Styrket finansiering: danske eksportører skal have styrket finansiering, fx gennem initiativer i EKF, herunder at øge risikovilligheden i EKF. Regeringen foreslår at afsætte 275 mio. kr. årligt i 2021-2023 til dette. Herudover foreslås det at afsætte 50 mio. kr. årligt i perioden til fastholdelse af eksisterende eksportfremme.

Forøgelse af håndværks- og serviceydelse

Regeringen foreslår en midlertidig øgning af håndværks- og serviceydelse. Det er normalvis muligt at få 6.400 kr. pr person i fradrag på serviceydelser og op til 12.800 kr. pr. person for håndværksydelser, og begge dele forøges nu, for at støtte serviceerhvervet og fremme grønne investeringer i det private. Samlet set foreslår regeringen at fra 2021 skal det være således:

  • Loftet for serviceydelser hæves til 25.000 kr. og den skattemæssige fradragsværdi øges til 35%.
  • Loftet for håndværksydelser hæves til 25.000 kr.


De nye initiativer lægger sig op ad den krigskasse på 9,2 mia. kr., som regeringen forslog, da finanslovsforslaget blev fremlagt. Læs om resten af initiativerne på Finansministeriet hjemmeside.


Har du spørgsmål til de nye finansinitiativer, er du altid velkommen til at kontakte os.