article banner
Nyhed

Moms og lønsumsafgift – låneordning for SMV’er

Få overblik over regeringens låneordning og udskudte betalingsfrister til små og mellemstore virksomheder her.


Regeringen fremsatte den 9. april et forslag til en ny låneordning for SMV’er. Ordningen blev vedtaget den 30. april og giver virksomhederne mulighed for et rentefrit lån svarende til seneste momsindbetaling eller lønsumsafgiftsbetaling. Ordningen skal styrke virksomhederne med 35 mia. kr. i likviditet.

Ordningen indeholder følgende lånemuligheder:


Lån af indbetalt moms

SMV’er, der afregner moms halvårligt eller kvartalsvis, har mulighed for rentefrit at låne den moms, som de indbetalte den 2. marts 2020. Derudover kan virksomhederne søge om at få udbetalt den indbetalte moms, som de indbetalte for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019.

Lånet giver virksomhederne 11 måneders kredit og skal tilbagebetales den 1. april 2021. Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation kan ikke søge om lån.

Ordningen træder i kraft den 5. maj 2020 og virksomheder skal søge inden den 15. juni 2020. Ansøgning skal ske via virk.dk fra den 5. maj 2020.


Lån af indbetalt lønsumsafgift

For SMV’er, der ikke er momspligtige, men i stedet betaler lønsumsafgift efter den såkaldte metode fire, er det muligt at få et rentefrit lån svarende til lønsumsafgiften for første kvartal 2020 samt ¼ af afgiften fra overskuddet i indkomståret 2019. Denne muligheder tilfalder bl.a. tandlæger, fysioterapeuter og psykologer. 

Lånet giver virksomhederne 11 måneders kredit og skal tilbagebetales den 1. april 2021. Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation kan ikke søge om lån.

Ordningen træder i kraft den 5. maj 2020, og virksomheder skal søge inden den 15. juni 2020. Ansøgning skal ske via virk.dk fra den 5. maj 2020.


Udskydelse af lønsumsafgiftsbetaling

SMV’er, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, fx tandlæger, fysioterapeuter og psykologer, får nu udskudt indbetalingen af lønsumsafgiften for anden og tredje kvartal 2020. For anden kvartal udskydes fristen fra 15. juli til 1. september og for tredje kvartal udskydes fristen fra 15. oktober til 16. november.


Virksomheder som ikke kan benytte låneordningen

Virksomheder er afskåret fra låneordningen, hvis de er / har:

  1. under konkursbehandling,
  2. under rekonstruktionsbehandling,
  3. under likvidation,
  4. under tvangsopløsning,
  5. stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
  6. fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, inden for de seneste tre år, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
  7. en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste ti år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
  8. skiftet 50% eller mere af ejerkredsen i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020, medmindre anmodningen om lån ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor om ejerskiftet,
  9. ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte eller,
  10. er en offentlig institution.


Tøv ikke med at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål til låneordningen eller andre COVID-19 hjælpepakker.