Nyhed

Fradrag 130% af forsøgs- og forskningsudgifter

ContributorName(contributor, true)
Af:
insight featured image
Contents

En politisk aftale indgået den 15. juni 2020 om udfasning af COVID-19-hjælpepakkerne medfører, at fradraget for forsøgs- og forskningsudgifter forhøjes til 130% i indkomstårene 2020-21.

Det medfører, at der opnås ekstra skattefradrag ud over almindelige fradrag for bl.a. løn, husleje og afskrivning af driftsmidler, der anvendes til udviklingsaktiviteter.

Der vil dog være et loft for skatteværdien af merfradraget på 50 mio. kr.

I november 2017 blev der indgået en politisk aftale, hvor det blev besluttet gradvist at forhøje virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling fra 100% til 110% frem mod 2026.

Aftalen om øget fradrag skal øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling til gavn for danske eksporterhverv.

Hvis der er styr på virksomhedens udviklingsomkostninger, som allerede nu bør registreres særskilt, kan der allerede næste år være ekstra penge at hente i form af en lavere skattebetaling.

Er der skattemæssigt underskud som følge af forsøgs- og udviklingsomkostningerne, så er der mulighed for at anvende skattekreditordningen og dermed få udbetalt skatteværdien af dette underskud kontant.

Udviklingsomkostninger

Udviklingsarbejdet skal bestå i anvendelse af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Udviklingsomkostningerne til forsøgs- og forskningsvirksomhed skal desuden knytte sig til erhvervsvirksomheden og have en naturlig sammenhæng med de kommercielle aktiviteter i virksomheden.

Virksomheder, der afholder udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, har ret til at fradrage udviklingsomkostninger i det år, hvor de afholdes. Virksomheden kan også vælge at afskrive omkostningerne med lige store årlige beløb i udgiftsåret og i de følgende fire indkomstår.

Projekterne skal indeholde:

  • et nyhedselement i forhold til vidensniveauet i branchen,
  • et element af kreativitet, da den nye viden skal omsættes til nye koncepter/idéer, og
  • et usikkerhedsmoment for så vidt angår omkostningerne, tidshorisonten eller det forventede resultat af projektet.

Rene designomkostninger afholdt i relation til den blotte ydre fremtræden af et produkt anses ikke for udvikling, da der ikke er noget reelt usikkerhedselement i innovationsprocessen.


Har du spørgsmål til fradraget for forsøgs- og forskningsudgifter, er du velkommen til at kontakte os.