article banner
Nyhed

Enigt Folketing indgår aftale om hjælpepakke til dansk økonomi

Forældet: Regeringen har justeret hjælpepakkerne, som er angivet i denne artikel. Læs i stedet vores eksperters svar på de oftest stillede spørgsmål i vores FAQ om kompensation for faste omkostninger her eller vores FAQ om kompensation til selvstændige og freelancere her

(Opdateret 16. april 2020)

I går fremsatte Finansministeren to initiativer, der skulle sikre yderligere kompensation til danske virksomheder og selvstændige. Initiativerne har været til forhandling i nat, og et enigt Folketing kunne her til formiddag fremlægge ikke blot to, men otte nye initiativer, der skal give endnu større sikkerhed til den danske økonomi og erhvervsliv. Særligt fem af disse har stor betydning for det danske erhvervsliv.

Initiativerne omfatter bl.a.:

Kompensation til selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende, som har haft en omsætning på min. 10.000 kr. om måneden i den forudgående periode og forventer at opleve et omsætningstab på min. 30 % får økonomisk kompensation svarende til 75 % af det forventede omsætningstab. Kompensationen udgør dog maks. 23.000 kr. om måneden. Det er derudover et krav, at den erhvervsdrivende har min. 25 % ejerskab i virksomheden, at der maksimalt er 10 ansatte og at virksomheden er registreret i CVR- og CPR-registrene, for at kunne modtage kompensation.

Freelancer
Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventer et indtægtstab på mindst 30 pct. Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned i perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit. Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.

 

Kompensation for faste udgifter

Virksomheders faste udgifter såsom fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter kan kompenseres efter følgende satser:

  • Ved 100 - 80 % omsætningsnedgang ydes 80 % kompensation.
  • Ved 60 – 80 % omsætningsnedgang ydes 50 % kompensation.
  • Ved 40 – 60 % omsætningsnedgang ydes 25 % kompensation.

Erhvervsdrivende som er påbudt fuld nedlukning vil få en 100 % kompensering af faste udgifter. For at anmode om kompensation, skal virksomheden sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang.

Øget adgang til eksportkredit

En særlig støtte til små og mellemstore eksportvirksomheder, der ofte rammes hårdere end store eksportvirksomheder. Her kan de små og mellemstore virksomheder få en likviditetskaution, der skal hjælpe dem, hvis deres værdikæder er ramt af COVID-19.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Den statsgaranterede låneramme forhøjes for alle virksomheder uanset størrelse. For store virksomheder hæves ordningen til 25 mia. kr., mens den for små og mellemstore virksomheder hæves til 17,5 mia. kr.

Statslig garanti til Rejsegarantifonden

Rejseselskaberne rammes hårdt af Coronakrisen, og derfor vil staten stille garanti med 1,5 mia. kr. til Rejsegarantifonden.

Læs mere om initiativerne her:


Har du spørgsmål til ovenstående initiativer, eller har du brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte din revisor.