Nyhed

Aftale om udvidelse og forlængelse af hjælpepakker er nu på plads

insight featured image
Contents

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 27. oktober en aftale om forlængelse og udvidelse af hjælpepakker til det danske erhvervs-, kultur- og idrætsliv.

Anden bølge af coronavirus har ramt Danmark, og de medfølgende høje smittetal har fået regeringen til at skærpe flere restriktioner i landet i håb om at kunne undgå en total nedlukning, som det var tilfældet i foråret. På baggrund af skærpelsen præsenterede regeringen og et flertal i Folketinget tirsdag den 27. oktober en række udvidelser og forlængelse af de eksisterende hjælpepakker. Det omfatter bl.a. muligheden for, at små virksomheder kan gå i dvale i form af de facto nedlukning og få 100% kompensation på faste omkostninger og lønkompensation, samt sænkede krav om omsætningsnedgang fra 35 % til 30 %.

Aftalepartierne pointerede dog også, at skulle nogle af restriktionerne bortfalde før hjælpepakkernes udløb, bortfalder hjælpepakkerne, der er relaterede hertil, også.

For at virksomheder, selvstændige mv. kan søge om den udvidede kompensation, skal de være omfattet af følgende begrænsninger:

 • Forbud mod at holde åbent, inkl. begrænset åbningstid, alkoholforbud o. lign.
 • Forsamlingsforbud
 • Grænselukning
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning


Aftalepartierne er blevet enige om følgende initiativer:

Forlængelse af kompensations- og garantiordninger
En lang række kompensations- og garantiordninger forlænges til den 31. januar 2021:

 • Kompensation for faste omkostninger og faste omkostninger light. Dette omfatter også leverandører til private arrangementer med mindst 50 personer eller virksomheder, som er ramt af begrænset åbningstid.
 • Kompensation til arrangører.
 • Kompensation til selvstændige, freelancere og kombinatører inkl. kunststøtteordningen. Hertil kommer, at aftalepartierne også omfatter freelancere, kombinatører og kunstnere uden CVR-nummer i kompensationsordningen.
 • Garantiordningen til Rejsegarantifonden for pakkerejseudbydere.
 • Lønkompensation til tvangslukkede virksomheder.
 • Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner.
 • Kompensation til sæsonbestemt scenekunst.
 • Kompensation til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner.
 • Kompensation for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet.

Udvidelse af kompensationsordninger
Ovenstående kompensations- og garantiordninger forlænges, mens en række ordninger udvides yderligere:

Kompensation til virksomheder, som er ramt af det skærpede forsamlingsforbud, udvides så leverandører til private arrangementer med mindst 10 deltagere, som aflyses, også er dækket. Dette gælder også for fx leverandører af lyd, lys og taxaer.

Kompensationsordningen for faste omkostninger udvides, så adgangskravet sænkes fra 35 % til 30 %, mens den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sættes op til 90 %. Større virksomheder vil fortsat maksimalt kunne modtage 70 % kompensation.

Kompensation til virksomheder ved forbud mod at sælge alkohol efter kl. 22.00 indføres således, at disse virksomheder kan søge kompensationsordningen for selvstændige og faste omkostninger, såfremt de oplever en stor omsætningsnedgang på baggrund af skærpelsen.

Kompensation til de facto nedlukkede virksomheder, giver virksomheder, som fx dele af nattelivet eller en række messeleverandører, mulighed for at søge kompensation for selvstændige og kompensation for faste omkostninger på samme vilkår som virksomheder, der er tvangslukkede. Ydermere kan disse de facto lukkede virksomheder søge lønkompensation, hvis medarbejdere hjemsendes således, at virksomhedens aktiviteter går i dvale. Regeringen vil medio november se på, om der er flere erhvervsmæssige aktiviteter, som også er de facto lukkede, og dermed vil kunne omfattes af disse kompensationer.

Kompensation til leverandører til minkfarme giver virksomheder, der leverer til pelsdyravlere, hvor bestanden slås ned, adgang til at søge kompensation for selvstændige og kompensation for faste omkostninger.

Låneordningen for momslån genåbnes for små og mellemstore virksomheder, som ikke fik søgt, da ordningen var åben i foråret. Det giver mulighed for knap 28 mia. kr. i øget likviditet. Samtidig udskydes tilbagebetalingstidspunktet for alle lån til den 1. november 2021. Det betyder, at virksomheder som ikke allerede har søgt om det rentefrie lån, nu kan søge om at få udbetalt den indbetalte moms for 4. kvartal 2019, 2. halvår 2019 samt den indbetalt lønsumsafgift efter metode 4 for første kvartal 2020.

Garantiordningen for SMV’er udvides, så garantiprocenten fra hhv. Vækstfonden og Eksport Kredit Fonden øges fra 80 til 90 %. Dette skal gøre det lettere for virksomhederne at låne penge i banken.

Matchfacilitetsordning for iværksættere, som understøtter nye virksomheder i den tidlige fase, udvides med en samlet ramme på 500 mio. kr. 

Aktivitetspulje videreføres og udvides med yderligere 150 mio. kr. i perioden 1. november - 31. december 2020 og 150 mio. kr. i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Ydermere afsættes der 15 mio. kr. til aktiviteter på biografområdet, men biograferne vil ikke både kunne søge støtte fra aktivitetspuljen til kulturaktiviteter og disse 15 mio. kr.

Kompensationen til kulturinstitutioner udvides med en samlet pulje på 450 mio. kr. til kultur- og foreningslivet, samt 50 mio. kr. til et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan kultur-, forenings- og idrætslivet skal udvikle sig under corona. Derudover afsættes 25 mio. kr. til arbejdslegater til kunstnere, der er økonomisk udfordret under corona.


Har du spørgsmål til forlængelserne eller udvidelserne af hjælpepakkerne, er du altid velkommen til at kontakte os.