article banner
Nyhed

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

Skatteministeren har i en pressemeddelelse oplyst, at der er indgået en principaftale med Frankrig om beskatning af pensioner, der udbetales fra Danmark til personer, der er bosat eller bosætter sig i Frankrig. Aftalen betyder, at en person ikke udsættes for dobbeltbeskatning af sine danske pensionsudbetalinger.

 

Forhandlinger om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst

Det er mere end 10 år siden, at Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig. Det har været til store gene for danskere, der ønskede at bosætte sig i Frankrig, da de risikerede at blive beskattet af deres danske pensionsudbetalinger i både Frankrig og Danmark. Danmark har siden den 1. januar 2009 fuldt ud beskattet pensionsudbetalinger til personer bosat i Frankrig, når personen ikke var omfattet af de dengang indførte overgangsregler.

Principaftalen, som vi kun kender fra skatteministerens pressemeddelelse, betyder, at der også fremover skal betales fuld dansk skat af pensionsudbetalinger, medmindre man er omfattet af overgangsreglerne, der blev indført i forbindelse med opsigelsen af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Det tyder på, at undgåelse af dobbeltbeskatning af pensionsudbetalinger skal ske på samme måde, som den vi kender fra tjenestemandspensioner. Efter den gamle dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig var Danmark tillagt beskatningsretten til tjenestemandspensioner. Efter opsigelse af overenskomsten begyndte Frankrig også at beskatte disse pensioner. Danmark indførte derfor en regel om, at personer, der allerede dengang var skattemæssigt hjemmehørende i Frankrig, ved den danske skatteberegning fik credit for den skat, der blev betalt i Frankrig af tjenestemandspensionen.

Principaftalen betyder derfor, at ratepensioner mv. ikke længere risikerer dobbeltbeskatning. Pensionen beskattes som udgangspunkt fuldt ud i Danmark, men ved den danske skatteberegning gives der credit for den skat, der skal betales i Frankrig af ratepensionen mv.

Principaftalen nævner intet om de overgangsregler, som vi kender i dag, hvor mange danskere er bosat i Frankrig og ikke betaler dansk skat af deres pensioner, fordi de skattemæssigt var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og modtog pension senest den 31. januar 2008. I øvrigt indeholder aftalen ikke noget om overgangsreglerne i øvrigt, herunder fast ejendom og piloter mv. ansat i SAS.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at principaftalen med Frankrig om dansk beskatning af pensioner og credit for fransk skat er et gennembrud i forhandlingerne mellem Danmark og Frankrig om indgåelse af en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst.

En ny dobbeltbeskatningsoverenskomst har længe været ventet, og vi må vente lidt endnu.